Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kako simulirati /dev/usbserial na Linux-u
#1
Pozdrav,

pravim neki desktop program za Linux u C++ koji treba da prica sa nekim USB periferijama (seriski terminali, USB->serial) i trenutno imam potrebu da simuliram to ponasanje periferija jer trenutno nemam te uredjaje, imam samo protokol kako radi i koji cu da isprogramiram u simulatoru.

Interesuje me kako da simuliram /dev/NESTO da bude istog tipa/osobina kao i ovi USB-seriski konverteri?

Trenutno koristim ovako nesto za pisanje na "pravi" device iz glavnog programa:

Code:
    // ...

    //open port
    cout << "Opening MCU on " << dev_mcu << endl;
    fd_mcu = open(dev_mcu.c_str(), O_RDWR);
    if (fd_mcu < 0) {
        std::cerr << "ERROR opening MCU on " << dev_mcu << std::endl;
    } else {
        struct termios options;
        tcgetattr(fd_mcu, &options);
        options.c_cflag = B9600 | CS8 | CLOCAL | CREAD;        //<Set baud rate
        options.c_iflag = IGNPAR;
        options.c_oflag = 0;
        options.c_lflag = 0;
        tcflush(fd_mcu, TCIFLUSH);
        tcsetattr(fd_mcu, TCSANOW, &options);
        std::cout << "Configured MCU on " << dev_mcu << " as B9600 CS8 IGNPAR"  << std::endl;
    }
    
    // ...
    
    //write to port
    if (write(fd_mcu, cmd_buff_mcu, cmd_buff_mcu_len) != cmd_buff_mcu_len) {
        std::cerr << "ERROR writing CMD to MCU device!" << std::endl;
    }

Kako mogu tu u simulatoru da se "podmetnem" a da ne menjam osnovni code-e za komunikaciju (eventulano promenim samo ime uredjaja) ?
Reply
#2
Mozes da napravis mali C programcic koji ce da pravi par pseudo-terminala https://linux.die.net/man/7/pty
pa jedan kraj (/dev/pts/X) otvori program koji pravis, a drugi, za koji dobijes samo fajl-deskriptor, nema ga u /dev/, sam taj program koji je i napravio terminale. Ponasa se kao pravi port, samo ne simulira stvarnu brzinu prenosa
Reply
#3
Reseno.

Evo minimalisticki primer za simulator.

Prvo se pokrene socat i tu ispise koja dva terminala je rezervisao (u primeru /dev/ttys019 i /dev/ttys022, menja se):

Code:
socat -d -d pty,raw,echo=0 pty,raw,echo=0
2019/12/26 19:12:07 socat[20685] N PTY is /dev/ttys019
2019/12/26 19:12:07 socat[20685] N PTY is /dev/ttys022
2019/12/26 19:12:07 socat[20685] N starting data transfer loop with FDs [5,5] and [7,7]

Dakle jedan (pravi) program gadja /dev/ttys022 dok se simulator podesi na drugi /dev/ttys019  (ili obrnuto, nebitno) i onda dalje ide vec po protokolu ...

Code:
//
// sim_mcu.cpp
// Created on 12/27/19.
// g++ sim_mcu.cpp -o sim_mcu
//
#include <iostream>
#include <unistd.h>
#include <sys/termios.h>
#include <fcntl.h>

using namespace std;

int main() {

   char buf [100];
   int n = 0, cnt = 0;
   int fd_mcu;
   string dev_mcu = "/dev/ttys019";

   //-------------------------------------
   //HW I/O | USB MCU 9600,8,n,1 ---------
   //-------------------------------------
   //cout << "Opening MCU on " << dev_mcu << endl;
   fd_mcu = open(dev_mcu.c_str(), O_RDWR);
   if (fd_mcu < 0) {
       std::cerr << "ERROR opening MCU on " << dev_mcu << std::endl;
   } else {
       struct termios options;
       tcgetattr(fd_mcu, &options);
       options.c_cflag = B9600 | CS8 | CLOCAL | CREAD;        //<Set baud rate
       options.c_iflag = IGNPAR;
       options.c_oflag = 0;
       options.c_lflag = 0;
       tcflush(fd_mcu, TCIFLUSH);
       tcsetattr(fd_mcu, TCSANOW, &options);
       std::cout << "Configured MCU on " << dev_mcu << " as B9600 CS8 IGNPAR"  << std::endl;
   }

   while (cnt++ < 100) {
       n = read(fd_mcu, buf, sizeof buf); //blocking!
       cout << cnt << ": " << "got " << n << " chars in buffer: [ ";
       for (int x=0; x<n; x++) {printf("%02X ", buf[x]);}
       cout << "]" << endl;
   }
   return 0;
}
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)