Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
PIC USART even parity
#1
USART hardverski modul ne podržava odd/even parity.
Da li bi kontroler  trebao da i ovakav format čita bez problema ?
Na starom Hyperterminal-u tek kada se odabere even počinju da se vide karakteri ( tako sam i utvrdio da serijski signal  nije 8N1)
Naime, PIC 8N1 ispravno čita, a  even parity brlja.
Radi se o PIC 16F727.
Da li postoji neko iskustvo članova?
d.l.
Reko sam ti sve. a pomenuo te ne. ipak sada znaju svi. da si to ti
Reply


Messages In This Thread
PIC USART even parity - by dlalkovic - 03-26-2021, 05:12 PM
RE: PIC USART even parity - by vojinilic - 03-26-2021, 05:38 PM
RE: PIC USART even parity - by dlalkovic - 03-26-2021, 06:02 PM
RE: PIC USART even parity - by dlalkovic - 03-31-2021, 06:19 PM
RE: PIC USART even parity - by vojinilic - 03-31-2021, 08:57 PM
RE: PIC USART even parity - by ognjan - 04-01-2021, 09:47 AM
RE: PIC USART even parity - by vojinilic - 04-01-2021, 11:29 AM
RE: PIC USART even parity - by Macola - 04-01-2021, 11:56 AM
RE: PIC USART even parity - by vojinilic - 04-01-2021, 12:36 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)