Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
PIC se čudno ponaša
#7
Pre nego ga stavim (najmanji problem, ali da ne prenatrpavam, ako nema razloga), ako možemo da prodiskutujemo o 'fenomenu', odnosno delu koda.
BANKSEL AD1CON0      ;trigerovanje konverzije
BSF AD1CON0,1
BTFSC AD1CON0,1
GOTO $-1    
;RESULTS OF CONVERIONS 1.
banksel AAD1RES0H ;
movfw AAD1RES0H
movwf Ah
movfw AAD1RES0L
movwf Al
;RESULTS OF CONVERIONS 2.
banksel AAD1RES1H ;
movfw AAD1RES1H
movwf Bh
movfw AAD1RES1L
movwf Bl
;movlw 0x3         ;kada se skinu zarezi dobijam slučaj sa direktnim upisivanjem brojeva, druga slika
;movwf Ah
;movlw 0x34
;movwf Al
;movlw 0x0
;movwf Bh
;movlw 0xC1
;movwf Bl
ako dodam ovaj upis brojeva (ako skinem tačku i zarez), dobijam tačno, ako izostavim brlja. Ti brojevi (bilo koji brojevi) su već u Ah, Al i Bh, Bl, pa me zanima kako postoji razlika? Ovde u programu nema mehanizam da ako slučajno u međuvremenu nešto trigeruje ponovo ADC da iz AAD1RES0H...AAD1RES1L, to prebaci u Ah... Bl.
Reply


Messages In This Thread
PIC se čudno ponaša - by mp3police - 04-23-2017, 08:38 AM
RE: PIC se čudno ponaša - by enaB - 04-23-2017, 09:16 AM
RE: PIC se čudno ponaša - by mp3police - 04-23-2017, 09:46 AM
RE: PIC se čudno ponaša - by gorankg - 04-23-2017, 09:48 AM
RE: PIC se čudno ponaša - by vojinilic - 04-23-2017, 10:07 AM
RE: PIC se čudno ponaša - by gorankg - 04-23-2017, 10:07 AM
RE: PIC se čudno ponaša - by mp3police - 04-23-2017, 10:08 AM
RE: PIC se čudno ponaša - by mp3police - 04-23-2017, 10:27 AM
RE: PIC se čudno ponaša - by vojinilic - 04-23-2017, 10:28 AM
RE: PIC se čudno ponaša - by mp3police - 04-23-2017, 10:48 AM
RE: PIC se čudno ponaša - by gorankg - 04-23-2017, 11:45 AM
RE: PIC se čudno ponaša - by vojinilic - 04-23-2017, 11:46 AM
RE: PIC se čudno ponaša - by mp3police - 04-23-2017, 11:57 AM
RE: PIC se čudno ponaša - by vojinilic - 04-23-2017, 12:04 PM
RE: PIC se čudno ponaša - by mp3police - 04-23-2017, 12:20 PM
RE: PIC se čudno ponaša - by vojinilic - 04-23-2017, 12:33 PM
RE: PIC se čudno ponaša - by gorankg - 04-23-2017, 12:32 PM
RE: PIC se čudno ponaša - by gorankg - 04-23-2017, 12:49 PM
RE: PIC se čudno ponaša - by mp3police - 04-23-2017, 01:43 PM
RE: PIC se čudno ponaša - by dlalkovic - 04-23-2017, 07:12 PM
RE: PIC se čudno ponaša - by gorankg - 04-23-2017, 07:17 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)