Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nešto oko in-out kod PIC
@YuMERA
I Arduino i MCP su na istom napajanju, Macolinom, može se vidjeti na onoj slici pcb-a od MCP.
U mom slučaju maksimalno mogu biti 3 izlaza istovremeno aktivna, tako da će u rijetkim situacijama biti 100-150mA vpotrošnje, a napajanje je predviđeno do 1A.?

A optokaplere sam postavio uz MCP da skratim veze maksimalno i još bolje da ga izolujem, a ujedno da imam modularnu ploču koju mogu kombinovati, to je bila ideja i zamisao.
Reply


Messages In This Thread
Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 02-28-2015, 03:09 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 02-28-2015, 09:56 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-01-2015, 09:06 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-01-2015, 09:31 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-01-2015, 09:33 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-01-2015, 10:38 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-01-2015, 10:56 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-01-2015, 11:14 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-01-2015, 11:23 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Khadgar2007 - 03-01-2015, 12:24 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-01-2015, 12:50 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-01-2015, 12:59 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-01-2015, 03:24 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-02-2015, 03:27 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-02-2015, 04:01 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-02-2015, 04:39 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-02-2015, 04:51 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-02-2015, 08:23 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-03-2015, 11:09 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-04-2015, 08:59 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-04-2015, 11:03 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Khadgar2007 - 03-04-2015, 11:14 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-04-2015, 12:26 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-04-2015, 12:58 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-04-2015, 01:28 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-04-2015, 01:57 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-04-2015, 03:07 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Gosha - 03-06-2015, 12:59 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by dlalkovic - 03-06-2015, 04:54 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-06-2015, 01:31 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-06-2015, 01:41 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Gosha - 03-06-2015, 01:54 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-06-2015, 01:45 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-06-2015, 01:59 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-08-2015, 10:11 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-08-2015, 11:05 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-11-2015, 04:25 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by npejcic - 03-11-2015, 09:53 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 04-28-2015, 10:39 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 04-28-2015, 10:50 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Milan94 - 05-16-2015, 05:12 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Gosha - 05-16-2015, 07:35 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-16-2015, 09:51 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Milan94 - 05-16-2015, 10:03 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-16-2015, 10:57 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 11-17-2017, 10:37 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 05-17-2015, 08:48 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 05-18-2015, 09:46 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 05-19-2015, 09:38 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-20-2015, 03:32 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 05-20-2015, 08:51 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-20-2015, 11:30 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 05-21-2015, 03:50 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-21-2015, 04:16 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-21-2015, 04:22 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 05-21-2015, 04:40 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-21-2015, 05:45 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 05-21-2015, 07:54 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by sax778 - 01-19-2017, 12:29 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 01-19-2017, 12:42 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by sax778 - 01-19-2017, 01:06 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 01-19-2017, 01:28 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by sax778 - 01-19-2017, 01:37 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 01-19-2017, 11:20 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 01-19-2017, 11:20 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 01-19-2017, 06:47 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 01-19-2017, 07:42 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 05-05-2017, 02:42 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Gosha - 05-05-2017, 03:33 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 05-05-2017, 05:30 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-05-2017, 05:38 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-05-2017, 05:45 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Milan94 - 05-05-2017, 05:46 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-05-2017, 05:50 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-05-2017, 05:53 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 05-05-2017, 06:08 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Gosha - 05-05-2017, 07:25 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 05-05-2017, 07:36 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Gosha - 05-05-2017, 08:38 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 05-05-2017, 08:59 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by gorso69 - 05-06-2017, 07:57 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 08-28-2017, 11:54 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 08-29-2017, 07:23 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 08-30-2017, 12:03 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 08-30-2017, 12:31 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 09-21-2017, 10:48 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 09-22-2017, 07:30 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 09-22-2017, 07:48 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 09-27-2017, 11:53 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 09-28-2017, 11:01 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 09-30-2017, 08:05 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 09-30-2017, 09:40 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 10-01-2017, 11:09 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 10-01-2017, 03:43 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 10-01-2017, 05:20 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 10-01-2017, 07:24 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 10-01-2017, 07:57 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 10-03-2017, 01:59 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 10-03-2017, 07:50 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 10-03-2017, 03:02 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 10-03-2017, 07:54 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 10-04-2017, 07:34 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-03-2017, 03:15 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 10-04-2017, 07:50 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 10-04-2017, 07:58 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 10-04-2017, 08:26 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 10-04-2017, 11:05 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 10-05-2017, 06:45 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 10-05-2017, 12:25 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 10-05-2017, 01:59 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 10-05-2017, 02:04 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 11-03-2017, 09:55 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-03-2017, 10:19 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-08-2017, 05:37 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 11-08-2017, 07:11 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-08-2017, 07:30 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-09-2017, 01:38 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-09-2017, 10:24 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-09-2017, 11:22 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-09-2017, 11:40 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 11-09-2017, 11:54 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 11-09-2017, 12:01 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-09-2017, 12:07 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-09-2017, 05:31 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 11-09-2017, 08:32 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-12-2017, 01:04 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-15-2017, 12:32 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 11-15-2017, 09:03 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-15-2017, 10:31 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 11-15-2017, 10:42 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by ognjan - 11-15-2017, 03:44 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-15-2017, 10:43 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-15-2017, 05:57 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by ognjan - 11-15-2017, 08:01 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 11-15-2017, 06:16 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-15-2017, 06:36 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 11-16-2017, 05:50 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-15-2017, 08:17 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-15-2017, 08:29 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by ognjan - 11-15-2017, 08:39 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-15-2017, 08:54 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 11-15-2017, 08:57 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 11-15-2017, 09:03 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-15-2017, 09:05 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 11-16-2017, 06:27 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-16-2017, 08:03 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-16-2017, 08:22 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 11-16-2017, 08:48 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-16-2017, 07:38 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 11-16-2017, 08:03 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-16-2017, 08:55 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 11-16-2017, 09:21 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 11-17-2017, 10:45 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 11-17-2017, 11:21 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 11-17-2017, 11:30 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 11-18-2017, 01:03 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 11-17-2017, 11:31 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 11-17-2017, 11:57 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-17-2017, 11:58 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 11-17-2017, 01:11 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-17-2017, 03:52 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-17-2017, 01:26 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Milan94 - 12-22-2017, 08:20 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 12-22-2017, 09:18 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Milan94 - 12-22-2017, 09:32 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 12-22-2017, 09:39 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Milan94 - 12-22-2017, 09:50 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 12-22-2017, 10:02 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 12-22-2017, 10:32 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 12-22-2017, 10:33 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 12-22-2017, 10:37 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Milan94 - 12-22-2017, 10:56 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 12-22-2017, 11:11 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 12-22-2017, 11:13 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 12-28-2017, 11:12 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 12-29-2017, 12:07 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Milan94 - 12-29-2017, 02:02 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by gorankg - 12-29-2017, 07:41 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 12-29-2017, 02:36 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 12-29-2017, 02:56 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Milan94 - 12-29-2017, 04:10 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 12-29-2017, 04:39 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 12-29-2017, 08:42 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Vlajko - 12-31-2017, 01:57 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 12-31-2017, 09:21 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 12-31-2017, 09:35 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 12-31-2017, 12:57 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 03-24-2018, 05:15 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 04-03-2018, 07:03 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 05-14-2018, 01:44 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 05-14-2018, 05:52 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 05-14-2018, 08:45 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 05-14-2018, 08:56 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 05-14-2018, 09:30 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 05-14-2018, 11:26 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by 1van - 05-15-2018, 11:18 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 05-14-2018, 12:29 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by TDA - 05-14-2018, 09:14 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 05-15-2018, 11:26 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 06-06-2018, 03:03 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 06-06-2018, 07:07 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 06-06-2018, 07:21 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 06-06-2018, 09:05 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 06-08-2018, 10:04 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 06-08-2018, 04:20 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 06-08-2018, 05:29 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 06-08-2018, 07:45 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 06-08-2018, 07:59 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 06-08-2018, 08:11 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 06-08-2018, 08:28 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 06-08-2018, 08:47 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 06-08-2018, 08:57 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 06-08-2018, 09:12 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 06-08-2018, 09:25 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 06-08-2018, 09:35 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 06-08-2018, 10:02 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 06-08-2018, 10:24 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 06-08-2018, 10:30 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 06-08-2018, 10:52 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 06-09-2018, 01:27 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 06-09-2018, 07:46 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 06-09-2018, 09:16 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 06-09-2018, 01:30 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 06-09-2018, 01:52 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 06-09-2018, 01:54 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 06-09-2018, 10:24 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 06-11-2018, 12:09 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 06-11-2018, 12:47 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 06-11-2018, 02:16 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)