Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nešto oko in-out kod PIC
Nije ti to tako dobro Milane.

Neki od MCU mogu biti osetljivi na nagib reseta (i na nagib porasta napajanja) i završiti sa brownout problemom.
Uvek treba pogledati u specifikaciji koja je minimalna brzina porasta napajanja a to onda važi i za reset.

Ne znam čemu potreba držanja u reset stanju čitavih par sekundi? Većina današnjih MCU nema problema sa brownout i ima interni šmit komparator koji meri napajanje, a mnogima se može programirati i prag dejstva brownout zaštite.

Dovoljno je kroz neki otpornik reda par K okačiti reset pin na + Vdd. Čim napajanje dostigne normalan nivo, brownout sklop će dozvoliti internu reset akciju.

Drugo: ako već želiš takav neki delay za reset, onda moraš imati jednu kontra diodu preko tog 10K, jer pri isključenju će ti verovatno "poginuti" MCU od napunjenog 100uF, posebno ako nešto spolja brzo obori Vdd.

Pozz
Reply


Messages In This Thread
Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 02-28-2015, 03:09 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 02-28-2015, 09:56 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-01-2015, 09:06 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-01-2015, 09:31 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-01-2015, 09:33 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-01-2015, 10:38 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-01-2015, 10:56 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-01-2015, 11:14 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-01-2015, 11:23 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Khadgar2007 - 03-01-2015, 12:24 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-01-2015, 12:50 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-01-2015, 12:59 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-01-2015, 03:24 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-02-2015, 03:27 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-02-2015, 04:01 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-02-2015, 04:39 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-02-2015, 04:51 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-02-2015, 08:23 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-03-2015, 11:09 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-04-2015, 08:59 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-04-2015, 11:03 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Khadgar2007 - 03-04-2015, 11:14 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-04-2015, 12:26 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-04-2015, 12:58 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-04-2015, 01:28 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-04-2015, 01:57 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-04-2015, 03:07 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Gosha - 03-06-2015, 12:59 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by dlalkovic - 03-06-2015, 04:54 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-06-2015, 01:31 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-06-2015, 01:41 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Gosha - 03-06-2015, 01:54 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-06-2015, 01:45 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-06-2015, 01:59 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 03-08-2015, 10:11 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-08-2015, 11:05 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 03-11-2015, 04:25 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by npejcic - 03-11-2015, 09:53 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 04-28-2015, 10:39 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 04-28-2015, 10:50 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Milan94 - 05-16-2015, 05:12 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Gosha - 05-16-2015, 07:35 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-16-2015, 09:51 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Milan94 - 05-16-2015, 10:03 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-16-2015, 10:57 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 11-17-2017, 10:37 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 05-17-2015, 08:48 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 05-18-2015, 09:46 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 05-19-2015, 09:38 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-20-2015, 03:32 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 05-20-2015, 08:51 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-20-2015, 11:30 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 05-21-2015, 03:50 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-21-2015, 04:16 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-21-2015, 04:22 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 05-21-2015, 04:40 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-21-2015, 05:45 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 05-21-2015, 07:54 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by sax778 - 01-19-2017, 12:29 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 01-19-2017, 12:42 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by sax778 - 01-19-2017, 01:06 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 01-19-2017, 01:28 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by sax778 - 01-19-2017, 01:37 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 01-19-2017, 11:20 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 01-19-2017, 11:20 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 01-19-2017, 06:47 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 01-19-2017, 07:42 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 05-05-2017, 02:42 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Gosha - 05-05-2017, 03:33 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 05-05-2017, 05:30 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-05-2017, 05:38 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-05-2017, 05:45 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Milan94 - 05-05-2017, 05:46 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-05-2017, 05:50 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 05-05-2017, 05:53 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 05-05-2017, 06:08 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Gosha - 05-05-2017, 07:25 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 05-05-2017, 07:36 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Gosha - 05-05-2017, 08:38 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 05-05-2017, 08:59 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by gorso69 - 05-06-2017, 07:57 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 08-28-2017, 11:54 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 08-29-2017, 07:23 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 08-30-2017, 12:03 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 08-30-2017, 12:31 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 09-21-2017, 10:48 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 09-22-2017, 07:30 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 09-22-2017, 07:48 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 09-27-2017, 11:53 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 09-28-2017, 11:01 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 09-30-2017, 08:05 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 09-30-2017, 09:40 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 10-01-2017, 11:09 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 10-01-2017, 03:43 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 10-01-2017, 05:20 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 10-01-2017, 07:24 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 10-01-2017, 07:57 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 10-03-2017, 01:59 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 10-03-2017, 07:50 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 10-03-2017, 03:02 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 10-03-2017, 07:54 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 10-04-2017, 07:34 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-03-2017, 03:15 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 10-04-2017, 07:50 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 10-04-2017, 07:58 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 10-04-2017, 08:26 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 10-04-2017, 11:05 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 10-05-2017, 06:45 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 10-05-2017, 12:25 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 10-05-2017, 01:59 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 10-05-2017, 02:04 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 11-03-2017, 09:55 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-03-2017, 10:19 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-08-2017, 05:37 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 11-08-2017, 07:11 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-08-2017, 07:30 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-09-2017, 01:38 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-09-2017, 10:24 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-09-2017, 11:22 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-09-2017, 11:40 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 11-09-2017, 11:54 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 11-09-2017, 12:01 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-09-2017, 12:07 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-09-2017, 05:31 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 11-09-2017, 08:32 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-12-2017, 01:04 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-15-2017, 12:32 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 11-15-2017, 09:03 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-15-2017, 10:31 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 11-15-2017, 10:42 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by ognjan - 11-15-2017, 03:44 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-15-2017, 10:43 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-15-2017, 05:57 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by ognjan - 11-15-2017, 08:01 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 11-15-2017, 06:16 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-15-2017, 06:36 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 11-16-2017, 05:50 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-15-2017, 08:17 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-15-2017, 08:29 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by ognjan - 11-15-2017, 08:39 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-15-2017, 08:54 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 11-15-2017, 08:57 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 11-15-2017, 09:03 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-15-2017, 09:05 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 11-16-2017, 06:27 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-16-2017, 08:03 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-16-2017, 08:22 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 11-16-2017, 08:48 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-16-2017, 07:38 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 11-16-2017, 08:03 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-16-2017, 08:55 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 11-16-2017, 09:21 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 11-17-2017, 10:45 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 11-17-2017, 11:21 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 11-17-2017, 11:30 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 11-18-2017, 01:03 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 11-17-2017, 11:31 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 11-17-2017, 11:57 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-17-2017, 11:58 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 11-17-2017, 01:11 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 11-17-2017, 03:52 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 11-17-2017, 01:26 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Milan94 - 12-22-2017, 08:20 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 12-22-2017, 09:18 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Milan94 - 12-22-2017, 09:32 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 12-22-2017, 09:39 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Milan94 - 12-22-2017, 09:50 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 12-22-2017, 10:02 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 12-22-2017, 10:32 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 12-22-2017, 10:33 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 12-22-2017, 10:37 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Milan94 - 12-22-2017, 10:56 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 12-22-2017, 11:11 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 12-22-2017, 11:13 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 12-28-2017, 11:12 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 12-29-2017, 12:07 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Milan94 - 12-29-2017, 02:02 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by gorankg - 12-29-2017, 07:41 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 12-29-2017, 02:36 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 12-29-2017, 02:56 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Milan94 - 12-29-2017, 04:10 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 12-29-2017, 04:39 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 12-29-2017, 08:42 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Vlajko - 12-31-2017, 01:57 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 12-31-2017, 09:21 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 12-31-2017, 09:35 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 12-31-2017, 12:57 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 03-24-2018, 05:15 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 04-03-2018, 07:03 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 05-14-2018, 01:44 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 05-14-2018, 05:52 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 05-14-2018, 08:45 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 05-14-2018, 08:56 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 05-14-2018, 09:30 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 05-14-2018, 11:26 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by 1van - 05-15-2018, 11:18 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 05-14-2018, 12:29 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by TDA - 05-14-2018, 09:14 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by vojinilic - 05-15-2018, 11:26 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 06-06-2018, 03:03 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 06-06-2018, 07:07 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 06-06-2018, 07:21 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 06-06-2018, 09:05 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 06-08-2018, 10:04 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 06-08-2018, 04:20 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 06-08-2018, 05:29 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 06-08-2018, 07:45 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 06-08-2018, 07:59 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 06-08-2018, 08:11 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 06-08-2018, 08:28 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 06-08-2018, 08:47 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 06-08-2018, 08:57 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 06-08-2018, 09:12 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 06-08-2018, 09:25 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 06-08-2018, 09:35 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 06-08-2018, 10:02 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 06-08-2018, 10:24 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 06-08-2018, 10:30 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 06-08-2018, 10:52 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 06-09-2018, 01:27 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 06-09-2018, 07:46 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Želja - 06-09-2018, 09:16 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 06-09-2018, 01:30 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 06-09-2018, 01:52 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 06-09-2018, 01:54 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by me[R]a - 06-09-2018, 10:24 PM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Makso - 06-11-2018, 12:09 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by mikikg - 06-11-2018, 12:47 AM
RE: Nešto oko in-out kod PIC - by Macola - 06-11-2018, 02:16 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)