Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
APEX SR150 : Dokumentacija
#1
iz teme http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=740

 


sve po spisku: Smile

10r x6
47r x2
100r x3
1k x10
220r x9
2k2 x2
15k x2
22k x2
47k x1
100k x1
220k x3
360r (Rrel) x1

1r 2W x12
6k8 2W x1
4r7 2W x2
560r 2W x1 58 otpornika

Relej x1
Osigurač-postolje x2

LED 3mm x1
LED 5mm x1
2SA1943 x2
2SC5200 x2
MJE340 x2
MJE350 x2
2N5401 x2
2N5551 x3
2SC4793 x1
2SA1837 x1
BC557 x2
BD139 x1
MPSA42 x1
MPSA92 x2

1N4007 x3
ZD15V x2
1N4148 x10

10pFx1
470pF x2
100nF63V x5
100nF100V x1
1nF63V x1
1uF 100Velk. x1
10uF50V-blok x1
100u25V x1
47u100V x1
220u25V x2
220u63V x4
470uF16V x1

ZIP sa rsporedom i bakrom pločica za dve vrste releja,šemama i Sprint lay6 dokumentom sa obe pločice u njemu:

.zip   SR150.zip (Size: 1,42 MB / Downloads: 42)

napomena: 2N5401 u prekidaču releja zaštite birati sa što većim pojačanjem,minimum 250. ako se nema takav 2N5401 upotrebiti neki drugi (BC560C) ili Darlinton p-tipa pri tom pazeći na raspored nožica!
Bože,daj svakome pameti - ni mene ne zaboravi...
#2
dokumentacija sa BC516 kao prekidačem releja zaštite:pdf-ovi i sprint lay6 dokument:

.zip   Pictures.zip (Size: 961,94 KB / Downloads: 20)

10r x6
47r x2
100r x3
1k x10
220r x9
2k2 x2
15k x2
22k x2
47k x1
100k x1
220k x3
360r (Rrel) x1

1r 2W x12
6k8 2W x1
4r7 2W x2
560r 2W x1

Relej x1
Osigurač-postolje x2

LED 3mm x1
LED 5mm x1
2SA1943 x2
2SC5200 x2
MJE340 x2
MJE350 x2
2N5401 x1
2N5551 x3
2SC4793 x1
2SA1837 x1
BC516 x1
BC557 x2
BD139 x1
MPSA42 x1
MPSA92 x2

1N4007 x3
ZD15V x2
1N4148 x10

10pFx1
470pF x2
100nF63V x5
100nF100V x1
1nF63V x1
1uF 100Velk. x1
10uF50V-blok x1
100u25V x1
47u100V x1
220u25V x2
220u63V x4
470uF16V x1
Bože,daj svakome pameti - ni mene ne zaboravi...


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)