Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Simetrični preamp - Linear Audio Vol. 5
Tvoja merenja su u redu i ništa nije slabo, detaljan odgovor kasnije.
Reply
Exclamation 
Po obećanju...

Trafo od 1,5VA je na granici svojih mogućnosti u slučaju pločice sa LM4562, ali bez uticaja na performanse preampa, bar što se tiče izlaznog napona signala.
Po DS, HxR regulatori traže naponsku razliku od 3V da bi korektno funkcionisali, i u slučaju uključenih releja, pozitivna grana pre regulatora je malo preopterećena.
Prema tome, optimalno rešenje za LM4562 i Hypex-ove regulatore je trafo od 2,5VA, a za LM4562 i 317/337 trafo od 1,5VA jer LM317 pri izl. struji od 200mA ima pad napona od samo 1,5V.

Pozdrav
Reply
Braco trafo je od 3W(2*12V/125mA)
Hypex kaže min ulazni napon 15V ali
optimalan je 18V.Dok ja nemam nominalan izlazni napon na Hypexima
sa malim transformatorom teško da 
PSRR i šum imaju deklarisane vrednosti.
Sećam se slučaja sa LM317 i Cadj kad nisam imao očekivan PSRR zbog nedovoljnog Vdrop.Sa optimalnim Vdrop 
dobio sam i nominalni izlazni napon i očekivan PSRR.
Reply
Do sada sam koristio samo Hypex-ov DS za HxR iz vremena kada sam ih kupio, tj. pre nekih 6 godina. Vidim u aktuelnom DS-u da su neke stvari promenili - ranije su disipaciju navodili samo pod Abs. max. ratings (2W, sada 1W, tipično samo 0,5W). Pri potrošnji poz. grane od oko 100mA i ulaznom naponu od 18V, disipacija je iznad tipične i ja u konkretnom slučaju ne bih išao na ulazni napon viši od 16V (kao u zadnjem merenju) jer su elektroliti vrlo blizu regulatora i tako izloženi zagrevanju.
Obzirom da specifikacija PSRR i šuma važi za Vin=18V i struju od samo 10mA nemam dovoljno informacija da bih sa sigurnošću mogao da se složim da će se te vrednosti održati i pri većoj struji.

PSRR i šum regulatora klase 317/337 prevashodno zavise od vrednosti kondenzatora na Adj. pinu, dok je potreban pad napona na regulatoru funkcija izlazne struje. Po DS-u, pad napona od 2V dovoljan je za struju od 1A na temperaturi višoj od 20C (LM317).

Pozdrav
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)