Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jednostavni LOG metar
#1
Naleteo sam na inerensantnu šemu digitalnog log metra sa 7106 (7107)
Možda nekom zatreba ili  dobije ideju kako da ga pretvori u dB metar.Kada je 7106 spojen na prikazan način, očitanje daje logaritamski odnos između ulaznih
napona U1 i U2, gde U1 mora biti veći ili jednak U2.
Displej = log (U2 / U1)
U1 može biti između 20 mV i 2 V, a U2 može imati vriednost između U1 i 1/100 × U1.
Otpornici R1: R2 moraju biti tačno u odnosu 1: 9.
Dovesti napon od 1 V na ulaz U1 i 100 mV na ulaz U2. Podesiti sa P1  displej na  1.000.
Ovo podešavanje za Log10, i to se definiše sa R1 i R2.
セルビアhttps://www.youtube.com/watch?v=6PaEAcosPqg
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)