Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tube Hybrid`s -Hybridni spojevi sa elektronskim cevima-lampama
#1
Nakupilo mi se nekoliko shemica hibridnih spojeva sa poluvodičima i lampama...

SRPP sa E182CC, polarizirana sa Li-ION baterijom 4,1V (može se prepraviti na klasično biasiranje i dodati ulazni kond),
radni napon 300V, Choke klasičan ili izveden sa Mosfet Gyratorom (dodano u shemi), lampe rade sa 8,1mA biasa.
Izlaz OPS (OutputPowerStage) je Diamond buffer ca CCS-ovima referencom žute LED, izlazi darlingtoni STD03
koji imaju ugradjene Track diode za Term kompenzaciju.
Pojačalo je bez globalne povratne veze, SRPP ima svoju lokalnu (Ao=26dB) kao i Diamond OPS svoju čvrstu lokalnu NFB (Ao=cca 0dB ili 1V/V)

Ostalo je razvidno iz sheme,
prilažem i TinaTI file za daljne "Abarth-izacije" ili ostale promene, simulacije...

Shema je nastala po željama jednog našeg bivšeg člana,
ali nije mi se više javljao, no prošlo je TRI godine bez ikakvog odziva
i tako dajem sada shemicu forumu i DIY zajednici...

TU  se več raspravljalo o ulaznom SRPP-u, ulaznoj BAT... Valvolinea predpojačalu,
pa se čak može katodu staviti direktno na GND bez RC degeneracije
i tako bez lokalne povratne veze i nešto večim pojačanjem (razlika je baš mala),
no može se jednostavno postaviti Jumper i kratkospojiti taj RC...

ili umesto RC u donjoj katodi SRPP staviti LEDicu(ice)-recimo 3xRED LED, imamo sada cca 9mA biasa
i maknuti ulaznu BAT, staviti kvalitetan ulazni kond...
Simulacija daje vrlo podjednake rezultate

:-)
Iteracija koliko hočemo!

EDIT: zaboravio Mosfet Gyrator CHOKE (cca 45H, 50R, Imax=150mA...)

[Image: attachment.php?aid=26941][Image: attachment.php?aid=26939]


.tsc   Valvolinea+STD03 AMP.TSC (Size: 1,53 MB / Downloads: 2)
LP
Dragan
Reply
#2
Prijatelj me nagovorio za upotrebu E88CC u nekom linearnijem hibridnom sklopu sa vrlo malim THDjem,
pa i po mogučnosti na nekom manjem naponu rada.

Ulaz LPT ili spoj zajedničke katode, CCS i opterečenje strujnim ogledalima, kaskadiran "darlington" VAS i izlaz OPS darlington STD03

Napajanjae več ima +/-42VDC neregulisano,
za INPUT I VAS onda sa naponskim dublerom i C_multi dobijemo +/-60VDC regulisano, sa max 50mA/canalu (zapravo dva odvojena doublera za dva kanala)

Ostali detalji u shemi...
TinaTI file za detaljnije preučavanje i simulacije!

[Image: attachment.php?aid=26942].tsc   ECC88 Hybrid AMP.TSC (Size: 1,33 MB / Downloads: 3)
LP
Dragan
Reply
#3
Pozdrav Dragane100,

Mogla bi biti sasvim zanimljiva primena ove dve komponente u izlaznom delu, umesto cevi u niskoimpendansnim SE i PP cevnim aplikacijama, sa trafoom i bez trafoa. Karakteristike su jako slične samo pri većim strujama, a i naponska granica im je na zavidno visokom nivou.


.pdf   NTP8G202N-D.pdf (Size: 108,64 KB / Downloads: 18)


.pdf   NTP8G206N-D.pdf (Size: 106,33 KB / Downloads: 11)Mogle bi se praviti zanimljive naprave sa napajanjem reda 12-50V

Lep pozdrav prijatelju,
Macola
Reply
#4
Evo još jedne slične shemice prijašnjoj ,
sa ulaznim hibridnim spojem i hibridnim izlaznim OPSom

Detajli u shematiku
TinaTI file za experimentiranje...
:-)

[Image: attachment.php?aid=26946]


.tsc   E88CC Hybrid ver1.0.TSC (Size: 1,29 MB / Downloads: 4)
LP
Dragan
Reply
#5
svaka čast Dragane, svaka čast...
Chop your own wood and it will warm you twice
Reply
#6
Pratim pratim Big Grin
Reply
#7
(07-02-2018, 11:55 AM)Macola Wrote: Pozdrav Dragane100,

Mogla bi biti sasvim zanimljiva primena ove dve komponente u izlaznom delu, umesto cevi u niskoimpendansnim SE i PP cevnim aplikacijama, sa trafoom i bez trafoa. Karakteristike su jako slične samo pri većim strujama, a i naponska granica im je na zavidno visokom nivou.

Mogle bi se praviti zanimljive naprave sa napajanjem reda 12-50V

Lep pozdrav prijatelju,
Macola

Pozdrav Macola,

pratim i sam GaN FETove ali su još uvijek papreni za DIY, ali nadje se po koji...
Linearizacija caskodom je stvarno fantastična i još bolja kad se komponenta "ugrije" na radnih 70°C+  :-)

NTP8G...serija se polako ukida sa programa EndOfLive-EOL, nadje se jih jedino kao LastBuy

Transphorm ima zanimljive i ne toliko paprene, serije TPH320x, 600V+ i 9-50A, različitih kučišta...


TPH3206

Evo jedne shemice, revidirana original shema Jeff Macaulay-a
sa GaN FET-ovima u Aclassi-AAbclassi

Original shema je bila presentirana u Junu 2001 , Electronics World, Mr. Jeff Macaulay AMP

[Image: Hybrid_8.png]

Koju je kasnije doradjivao John Broskie TU

moja iteracija izgleda ovako:

[Image: attachment.php?aid=26950].tsc   Jeff Macaulay AMP.TSC (Size: 826,37 KB / Downloads: 1)
LP
Dragan
Reply
#8
Gornja modifikacija Jeff Macaulay AMP-a je samo simulacijski koncept i naravno nije ni završena!
Treba ugurati sigurnostne elemente, prečekirati kompenzacije, pregledati klipping uslove...

Možda za simulacijsku igru:
-naponi BAT
-maknjen DCservo, ili ugura se mu naponski izvor u NFB, da poništimo DC offset ako ga na izlazu ima
-maknjeni svi decoupling kondovi
-...
Tako je simulacijskim resoursima poštedjeno maximalno, simulacija teče dosta brže,
rezultati su nam zapravo podjednaki, osim simulacija gdje gledamo upliv napajanja na karakteristike sklopa

[Image: attachment.php?aid=26951]

EDIT: Lepo je razvidno "igra" NFB konda,
prije veliki elkos, kvalitetan-velik po dimenzijama-skup,
sada male vrednosti, pa zato veči moguči odabir: film/foil/MKP/...BŽNj :-)

Donju Freq reza f_low_cutt sada ponastavimo sa tim malim C_nfb (2,2uF) i dodatnim otpornikom prema izlazu OUT (1M)


.tsc   Jeff Macaulay AMP simulation.TSC (Size: 73,11 KB / Downloads: 1)
LP
Dragan
Reply
#9
Vratimo se malo unazad do posta #4

Dodat čemo štelanje biasa ulazne lampe, tako da se može fino doterati one male razlike izmedju lampi istog ili drugog proizvadjača, pa i njihovih ekvivalenta.
E88CC, 6922, EE88C, E188CC, E288CC, 6DJ8, 6H23N, , ECC88, 7308

Dodao sam i LEDicu (plavu) koja če nam signalizirati da skroz lampe teče struja,
pa i fino je možemo staviti ispod socketa u sredinu i osvjetlit če nam unutrašnjost lampe! :-) Fensi!

Grijanje lampe takodjer treba biti izvedeno tako da nam ne unosi dodatni brum-hum preko grijača u sistem.
Predložio bi kapacitivni množač sa darlingtonom kao tihi naponski izvor i dodatno ponor konstantne struje sa TLVH431 (1,24V referenca)
kojeg možemo štelati na odgovarajuču struju grijača odabrane lampe.
Potiskivanje smetnji iz napajanja PSRR na 100Hz ima oko 120dB
Detalji u shematiku.
Napajanje grijača treba imati odvojen sekundar napona oko 10VAC i strujnih resoursa zbira grejača, za 6,3V i paralelno vezanih grijača
može se naravno upotrebiti i za serijsko vezane grijače adekvatno višeg napona sekundara.
Darlingtone je potrebno hladiti:  Pdiss Cap.Multi = cca{2V x Io} a Pdiss CCSa = cca{3V x Io}

Uzemljenje napona grijača ili vezivanje na neku referentnu tačku može biti: (naravno, izaberemo samo jedan od ispod nabrojanih)
-floating, znači bez spoja na neku odredjenu tačku potencijala našeg pojačala
-Namotaj sekundara vezan na ref.tačku (GND, -Vee ili +Vcc napajanja pojačala ..., mali su nam naponi pa nečemo prekoračiti limita napona izmedju katode i grijača!!!)
-positiv gretza
-Cap.Multi na ref.tačku - jedna strana grijača
-CCS na ref.tačku-druga strana grijača
-negativ gretza
sve zavisno gdje nemamo tim vezivanjem unešenog bruma u audio sistem!

Napajanje grijača se uključi odmah nakon uključenja pojačala kao i napajanje OPSa - izlaznog dela

Napajanje IPSa-ulaznog dela izvedenog sa naponskim doublerom (nacrtat ču shemu naknadno) uključujemo nakon cca 15sec, kad su grijači na radnoj temperaturi,
inače imamo veliki izlazni offset pojačala, pošto bi bio ulazni deo zbog nepripravljenih lampi nekako nedefiniranog stava,
i zbog toga je izlazni offset takodjer nedefiniran (može biti od - do + railova vrednosti) jer je NFB zbog nepripravljenosti lampi odrezana iz loopa error korekcije.

Takodjer izlaz pojačala priključiti na Speaker protekciju (obavezno sa DC protekt!!!) koja če još dodatno nadgledavati izlazni Offset pojačala.

[Image: attachment.php?aid=27404]

[Image: attachment.php?aid=27405]Attached Files
.tsc   Heater Cap.Multi with ADJ CCS 431.TSC (Size: 38,07 KB / Downloads: 0)
.tsc   E88CC Hybrid ver1.1.TSC (Size: 1,29 MB / Downloads: 1)
LP
Dragan
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)