Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kondenzatori prema materijalu
#81
Ne znam koja bi bila priroda tog šuma, ali se prikazala sličnom šumu 1/f (koleno na oko 150Hz), a takvog šuma nije trebalo da bude u toj verziji ulaznog kola (naponski ulaz, komplementarni par ZTX851/951).
Ako imaš registraciju na diyaudio.com, možeš na linku koji sam postavio da vidiš sve detalje.
Reply


Messages In This Thread
Kondenzatori prema materijalu - by VladanKG - 04-09-2013, 07:01 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by TDA - 10-12-2014, 04:59 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Vlada021 - 11-12-2014, 11:17 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Vlada021 - 12-03-2014, 06:45 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Vlada021 - 12-03-2014, 07:37 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by TDA - 12-03-2014, 08:29 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by mikikg - 07-01-2015, 02:41 AM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by nik - 03-29-2016, 05:37 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Dragan100 - 03-29-2016, 07:28 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Braca - 02-10-2017, 03:01 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by milepa. - 02-10-2017, 05:35 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Braca - 02-19-2018, 01:21 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Macola - 02-19-2018, 04:24 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Bocko - 10-24-2018, 10:44 AM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Braca - 10-24-2018, 11:34 AM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Braca - 11-18-2019, 10:16 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Braca - 11-19-2019, 09:35 AM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by vladd - 11-19-2019, 06:35 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Braca - 11-20-2019, 09:23 AM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by vladd - 11-24-2019, 10:27 AM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Braca - 09-30-2020, 10:00 AM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Braca - 10-08-2020, 09:13 AM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by VladanKG - 04-09-2013, 07:04 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Dude - 04-09-2013, 07:27 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-09-2013, 07:33 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-09-2013, 07:47 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-09-2013, 08:33 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Dude - 04-09-2013, 08:40 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-09-2013, 08:43 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-09-2013, 08:48 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-09-2013, 08:53 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-09-2013, 09:01 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-09-2013, 09:06 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-09-2013, 09:10 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Dude - 04-09-2013, 09:35 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-09-2013, 09:46 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Dude - 04-09-2013, 10:01 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by mikikg - 04-09-2013, 10:01 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-09-2013, 10:31 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-09-2013, 10:34 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by mikikg - 04-09-2013, 10:59 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-10-2013, 08:05 AM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by mikikg - 04-10-2013, 08:32 AM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-10-2013, 10:03 AM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by VladanKG - 04-10-2013, 05:35 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-10-2013, 06:19 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-11-2013, 04:47 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Dude - 04-11-2013, 08:23 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-11-2013, 09:18 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by TDA - 04-18-2013, 06:35 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-18-2013, 06:57 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-18-2013, 07:01 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by mikikg - 04-18-2013, 07:04 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by TDA - 04-18-2013, 07:04 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-18-2013, 07:07 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by TDA - 04-18-2013, 07:30 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-18-2013, 07:33 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by TDA - 04-18-2013, 07:44 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-18-2013, 07:53 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by mikikg - 04-19-2013, 08:05 AM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-19-2013, 10:35 AM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by mikikg - 04-19-2013, 10:43 AM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by TDA - 04-20-2013, 06:45 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by mikikg - 04-20-2013, 07:12 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by TDA - 04-20-2013, 07:16 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-20-2013, 08:09 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by TDA - 04-20-2013, 08:18 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-20-2013, 08:20 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by mikikg - 04-22-2013, 02:12 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Bocko - 10-12-2014, 09:12 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)