Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Floating napajanje
#34
Bravo!

To je izuzetan materijal koji ima neverovatnu permabilnost, konkretno onaj gore plavi torus gde sam namotao 20-30 navoja jer mora toliko, sa tim VAC jezgrom bi se svelo 1-2 navoja, 2 navoja u primaru i 2 navoja u sekundaru, fenomenalno, ostale tek osobine su x10 sve bolje u korist tog VAC.

Svašta zanimljivo može da se napravi sa tim jezgrom, samo vodi računa da su veoma osetljiva na DC saturaciju upravo zbog drugih dobrih osobina, treba da se vodi računa da struja magnetizacije jezgra uvek bude simetrična u oba smera jer svaki disbalans vrlo rapidno utiče na permabilnost, histerezina kriva je bukvalno "//" sa velikim nagibom i vrlo uska, nema ona blaga zakrivljenja na ivicama i širinu izmedju ivica, kada se to ispoštuje onda sve ostalo legne na svoje mesto, obično AC-coupled kondenzator ispred to sve rešava.
Reply


Messages In This Thread
Floating napajanje - by gorso69 - 02-14-2022, 07:11 PM
RE: Floating napajanje - by ZASto - 02-14-2022, 08:00 PM
RE: Floating napajanje - by gorso69 - 02-14-2022, 09:53 PM
RE: Floating napajanje - by Gosha - 02-14-2022, 09:16 PM
RE: Floating napajanje - by gorso69 - 02-14-2022, 09:57 PM
RE: Floating napajanje - by Bocko - 02-14-2022, 09:45 PM
RE: Floating napajanje - by BeliNinja - 02-14-2022, 11:08 PM
RE: Floating napajanje - by misamilanovic - 02-15-2022, 07:59 AM
RE: Floating napajanje - by gorso69 - 02-15-2022, 08:24 AM
RE: Floating napajanje - by Macola - 02-15-2022, 10:23 PM
RE: Floating napajanje - by Macola - 02-15-2022, 10:26 PM
RE: Floating napajanje - by gorso69 - 02-16-2022, 08:11 AM
RE: Floating napajanje - by Jevrem - 02-16-2022, 08:17 PM
RE: Floating napajanje - by Macola - 02-17-2022, 01:20 PM
RE: Floating napajanje - by mikikg - 02-17-2022, 06:09 PM
RE: Floating napajanje - by ddanijel - 02-17-2022, 10:10 PM
RE: Floating napajanje - by Macola - 02-18-2022, 06:41 PM
RE: Floating napajanje - by mikikg - 02-18-2022, 01:24 AM
RE: Floating napajanje - by gorso69 - 02-18-2022, 08:18 AM
RE: Floating napajanje - by ddanijel - 02-18-2022, 10:32 AM
RE: Floating napajanje - by gorso69 - 02-18-2022, 10:40 AM
RE: Floating napajanje - by Macola - 02-18-2022, 06:47 PM
RE: Floating napajanje - by vladd - 02-18-2022, 08:45 AM
RE: Floating napajanje - by ddanijel - 02-18-2022, 01:33 PM
RE: Floating napajanje - by Macola - 02-18-2022, 06:49 PM
RE: Floating napajanje - by mikikg - 02-19-2022, 03:04 AM
RE: Floating napajanje - by mikikg - 10-07-2022, 01:20 PM
RE: Floating napajanje - by Želja - 10-07-2022, 05:08 PM
RE: Floating napajanje - by Gosha - 10-07-2022, 05:48 PM
RE: Floating napajanje - by mikikg - 10-07-2022, 08:14 PM
RE: Floating napajanje - by Gosha - 10-07-2022, 08:16 PM
RE: Floating napajanje - by mikikg - 10-17-2022, 03:31 PM
RE: Floating napajanje - by gorso69 - 10-31-2022, 06:17 PM
RE: Floating napajanje - by mikikg - 10-31-2022, 06:41 PM
RE: Floating napajanje - by gorso69 - 10-31-2022, 08:22 PM
RE: Floating napajanje - by gorso69 - 11-20-2022, 12:41 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)