Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Simulator-programi i modeli...
#41
Ja mislim da su te biblioteke već automatski instalirane.

Idi u folder

C:\Program Files (x86)\DesignSoft\Tina 9 - TI\Models

(tako je kod mene, default instalacija) i pogledaj da li se tu nalaze neki od modela koje si posebno skinuo.

Nisam stručnjak za taj program, ali po analogiji sa LTspice, tako bi trebalo da bude.

Najbolje je da aktiviraš neki od primera iz foldera C:\Program Files (x86)\DesignSoft\Tina 9 - TI\EXAMPLES.
U principu, svaki od primera je testiran i odmah proradi. Ako je tako, mislim da ne moraš posebno da instaliraš te biblioteke.

U svakom slučaju, njih možeš po potrebi instalirati ako vidiš da ti neki od modela nedostaje.

Pozdrav
Reply


Messages In This Thread
RE: Simulator-programi i modeli... - by TDA - 08-11-2014, 06:31 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by mikikg - 08-11-2014, 07:32 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by TDA - 08-11-2014, 07:54 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by mikikg - 08-11-2014, 09:04 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by samuki - 08-11-2014, 10:37 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by samuki - 08-12-2014, 11:08 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 08-11-2014, 10:37 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by TDA - 08-11-2014, 11:00 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 08-11-2014, 11:16 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Braca - 08-12-2014, 09:36 AM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 08-12-2014, 12:23 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Braca - 08-12-2014, 01:25 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 08-12-2014, 01:30 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by TDA - 08-12-2014, 01:11 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Braca - 08-12-2014, 01:39 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by TDA - 08-15-2014, 06:18 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Braca - 12-08-2014, 07:53 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Braca - 12-21-2014, 09:27 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by TDA - 12-21-2014, 10:10 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Braca - 12-21-2014, 10:29 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by samuki - 12-21-2014, 11:05 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Braca - 12-22-2014, 12:13 AM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Aca93 - 12-21-2014, 11:06 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by dlalkovic - 12-22-2014, 09:27 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Braca - 12-21-2014, 11:43 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Aca93 - 12-22-2014, 12:18 AM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Braca - 12-22-2014, 12:44 AM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Braca - 12-22-2014, 08:10 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by samuki - 12-22-2014, 08:23 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Braca - 12-22-2014, 09:28 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 12-23-2014, 10:10 AM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Braca - 12-23-2014, 11:16 AM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 12-23-2014, 10:15 AM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 12-23-2014, 03:55 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 12-24-2014, 09:01 AM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 03-04-2016, 04:53 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 03-05-2016, 10:57 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by vulejov - 03-06-2016, 08:46 AM
RE: Simulator-programi i modeli... - by vulejov - 03-06-2016, 04:30 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Braca - 03-06-2016, 11:05 AM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 03-06-2016, 06:52 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by vulejov - 03-06-2016, 09:57 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 03-06-2016, 10:24 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 03-08-2016, 05:11 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 03-08-2016, 06:39 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 03-11-2016, 03:35 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 03-11-2016, 04:00 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by vulejov - 03-23-2016, 08:16 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 03-23-2016, 08:48 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 04-09-2016, 12:26 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by vulejov - 04-09-2016, 03:09 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 04-09-2016, 06:32 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by vulejov - 04-09-2016, 08:12 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 04-09-2016, 08:48 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by vulejov - 04-09-2016, 09:13 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Braca - 04-09-2016, 11:26 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by vulejov - 04-10-2016, 09:04 AM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Braca - 04-10-2016, 10:20 AM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 04-09-2016, 09:56 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 04-09-2016, 09:24 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by vulejov - 04-09-2016, 09:29 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 04-10-2016, 12:53 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by vulejov - 04-10-2016, 01:15 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 04-10-2016, 06:37 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by vulejov - 04-10-2016, 08:48 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 04-10-2016, 10:58 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by vulejov - 04-11-2016, 05:27 AM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 04-11-2016, 11:28 AM
RE: Simulator-programi i modeli... - by vulejov - 04-11-2016, 02:52 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 04-11-2016, 06:47 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by vulejov - 04-11-2016, 09:02 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Braca - 04-12-2016, 09:17 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by vulejov - 04-13-2016, 07:17 AM
RE: Simulator-programi i modeli... - by mikikg - 04-13-2016, 08:35 AM
RE: Simulator-programi i modeli... - by mikikg - 04-15-2016, 10:29 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Robert63 - 04-15-2016, 10:52 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Leonardo - 11-24-2016, 08:43 AM
RE: Simulator-programi i modeli... - by vsavic - 01-02-2017, 12:48 AM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Braca - 08-02-2019, 10:58 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Braca - 08-03-2019, 11:45 AM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Dragan100 - 08-03-2019, 12:12 PM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Braca - 08-04-2019, 08:59 AM
RE: Simulator-programi i modeli... - by Braca - 01-20-2020, 09:24 AM
Simulator-programi i modeli... - by mikikg - 05-31-2013, 06:09 AM
Simulator-programi i modeli... - by mikikg - 05-31-2013, 09:13 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)