Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
NFB sa TL103W
#30
Danas sam testirao sljedeći tracker sa TL103W:

[Image: cci5Jnh.png]

Princip je sljedeći: prvi dio TL103W koji ima ugrađenu 2,5 V naponsku referencu koristi se za upravljanje OK pred-regulatora (u ovom slučaju LM5041B) tako da uspoređuje napon na djelitelju R1R5 + R11 sa internom referencom. Donji kraj tog djelitelja nije na GND već je varijabilan. Kada je na toj točki 0 V onda imamo na izlazu max. napon. Da bi se smanjio izlazni napon iz pred-regulatora ta se točka udaljava od 0 V, pa kada postigne 2,5 V (kolika je interna referenca) izlaz će biti minimalan. Za upravljanje potencijalom te točke koristi se drugi op-amp iz TL103W koji određuje taj "floating GND", a upravlja se razlikom između invertiranog Vref (-2,5 V) kojeg generira IC2A (uzeo TL072 jer ga koristim i u post-regulatoru) i translatiranog izlaznog napona U_MON koji ide od 0 do 2,5 V za 0 do 50 V izlaza (preko buffera IC2B).
Ovaj "floating GND" radi skoro savršeno, linearan je gotovo do kraja, tek tamo kod 49-50 V ostaje "bez daha" jer ne može spustiti točku na 0 V (ide max. do 0,11 V). Evo kako to izgleda (namjerno sam smanjio korake pri kraju da se vidi nelinearnost):

[Image: YDdMIRm.png]

Dakle, namještena razlika od 3 V između post-regulatora i izlaza postiže se do 49 V kada to opada, ali i za max. izlaz ostaje još nekih 1,6 V razlike bez obzira na teret. Ovo što sam do sada mogao vidjeti tracker radi jako fino, eventualno ostaje da ga se natjera da nekako spusti izlaz do nule što bi osiguralo postavljenju razliku od 3 V za kompletnu skalu. Ovakav tracker po definiciji onemogućuje da izlaz post-regulatora "odleti" u slučaju da se izgubi kontrolni napon (U_MON). Max. izlaz definira prije spomenut djelitelj R1R5 + R11.
Reply


Messages In This Thread
NFB sa TL103W - by prasimix - 05-26-2018, 10:14 AM
RE: NFB sa TL103W - by mikikg - 05-26-2018, 12:23 PM
RE: NFB sa TL103W - by prasimix - 05-26-2018, 12:55 PM
RE: NFB sa TL103W - by branko tod - 05-26-2018, 12:34 PM
RE: NFB sa TL103W - by prasimix - 05-26-2018, 12:51 PM
RE: NFB sa TL103W - by Dragan100 - 05-27-2018, 09:04 AM
RE: NFB sa TL103W - by prasimix - 05-27-2018, 09:37 AM
RE: NFB sa TL103W - by Dragan100 - 05-27-2018, 11:52 AM
RE: NFB sa TL103W - by prasimix - 05-27-2018, 12:04 PM
RE: NFB sa TL103W - by Dragan100 - 05-28-2018, 08:36 AM
RE: NFB sa TL103W - by Dragan100 - 05-27-2018, 03:03 PM
RE: NFB sa TL103W - by prasimix - 05-27-2018, 05:59 PM
RE: NFB sa TL103W - by prasimix - 05-27-2018, 06:03 PM
RE: NFB sa TL103W - by Dragan100 - 05-27-2018, 07:19 PM
RE: NFB sa TL103W - by prasimix - 05-28-2018, 09:36 AM
RE: NFB sa TL103W - by Dragan100 - 05-28-2018, 02:32 PM
RE: NFB sa TL103W - by prasimix - 05-28-2018, 04:32 PM
RE: NFB sa TL103W - by Dragan100 - 05-28-2018, 08:27 PM
RE: NFB sa TL103W - by prasimix - 05-28-2018, 11:13 PM
RE: NFB sa TL103W - by Dragan100 - 05-29-2018, 05:48 AM
RE: NFB sa TL103W - by prasimix - 05-29-2018, 09:06 AM
RE: NFB sa TL103W - by Dragan100 - 05-29-2018, 11:57 AM
RE: NFB sa TL103W - by prasimix - 05-29-2018, 12:12 PM
RE: NFB sa TL103W - by Dragan100 - 05-29-2018, 12:22 PM
RE: NFB sa TL103W - by prasimix - 05-29-2018, 01:02 PM
RE: NFB sa TL103W - by Dragan100 - 05-29-2018, 02:16 PM
RE: NFB sa TL103W - by prasimix - 05-29-2018, 05:49 PM
RE: NFB sa TL103W - by Dragan100 - 05-29-2018, 07:54 PM
RE: NFB sa TL103W - by Dragan100 - 05-29-2018, 02:52 PM
RE: NFB sa TL103W - by prasimix - 06-18-2018, 04:50 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)