DIY Electronic projects

Full Version: Biblioteke za MCU
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ne znam da li postoji slicna tema. Mislim da je jako korisno da otvorimo temu gde mozemo da postavljamo razlicite biblioteke za razlicite MCU-ove, kako svoje, tako i one koje su free sa skidanje.
Evo jedne jako korisne (genericke) biblioteke za rad sa FAT sistemima.

http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html