Thread Rating:
  • 2 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bato MM-Amp (LM-most by macolakg)
Sasvim očekivan utisak od lljudi koji vole cevni zvuk. To je njihova ljubav, inače bi "vozili" tranzistore :-)
Oni koji vole tranzistorski zvuk, oni će i dati mišljenje o Bato MM jer je pravljen za njih.
------------
Normalno je da se 0.5R greju jer su tu stavljeni i kao svojevrsni osigurači, osim stabilizacije na kapacitativne terete.
Kontinualnih 40W je prilično masivan zahtev koji će pojačalo lako podneti, svakako i ti otpornici koji greju, ali uši treško.

Ko ne veruje neka gurne kontinualno 1KHz pri 40W i pokuša da izdrži par minuta :-)

4W moguće discipacije na tom 0.5R je discipacija koja se razvija sa srednjom strujom od 2.8A kroz taj otpor, tj. sa sinusnim signalom sa +-3.95Ap.
Pri tom se očekuje temperatura od slovima dvesta stepeni (200*C) na tim otpornicima (ako su 2 x 2W).
Nominalna granica pristojnog životnog veka tih otpornka je naravljena za onih deklarisanih 70W.
Iznad toga će ubrzo proraditi kao osigurači.
Dakle, sasvim namerno imaju vioku temperaturu pri velikim kontinualnim snagama i davno sam napisao da se uz njih ne lepe kablovi i da se ti otpornici odignu više od pcb.

U kućnom slušanju, a da ne bole uši, ti otpornici se mogu držati rukom, tj. na manje od 80*C su.

Bato MM sa dobrim hlađenjem može dohvatiti preko 100W snage i ko to želi onda treba da stavi 2 x 1R/4W na to mesto, sa gubljenjem funkcije osigurača na tim mestima.

Naravno da napon na ispravljaču pada ako postoje bilo kakvi otpornici na + i - granama napajanja, a još više ako su ispred bulk elko jer impulsne struje punjenja su tipično 6 x struja potrošnje ampa.
Grec uskim impulsima puni bulk elkos i te su struje (važi za 1000-2000uF/A) reda 6-7 x struja potrošnje, a sa većim bulk elko je vreme impulsa još kraće i struje još veće.
Tako velike struje prave značajan pad napona i na malim otporima.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)