Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pomoc oko displeja i tajmera
#1
Hteo sam da napisem kod gde ce brojanje da krene kad se pritisne taster i da se zaustavi kad se pusti taster ali mi na displeju neprekidno broji i u nrkim drugim pokusajima nebroji ni sam ni na pritisak tastera pa ako moze neki savet gde gresim.Evo koda,kasnije sam hteo da dodam da sa drugim tasterom smanjuje broj ali nevredi dok ovo neproradi.
Postavio sam sad ove komande za displej samo koliko da ih ima .

#include <TimerOne.h>
#include <LiquidCrystal.h>         
LiquidCrystal lcd(2,3,4,5,6,7);

const int tasterPin=8;
int taster;
volatile unsigned int broj;
volatile boolean  pocetak;
const unsigned long period=300000;
void setup() {

pinMode(tasterPin,INPUT);

pocetak=false;           
lcd.begin(16, 2);                   

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(tasterPin),tasterISR,FALLING);
Timer1.initialize(period);
Timer1.attachInterrupt(tajmerISR);

        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("SPREMAN");
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print(broj);


}
void tasterISR(){
pocetak = !pocetak;
}
void tajmerISR(){           
if(pocetak==false){         
broj+=1;
}
}

void loop() {
}
Reply
#2
U loop treba da ispituješ da li je došlo do promene promenljve broj pa ako jest da je ispišeš na ekranu. Ti nigde u ovom kodu ne osvežavaš sadržaj ekrana, sledi da nema brojanja.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)