Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lcd moduli, saveti
#1
Jedna, nadam se vama korisna, sitnica oko LCD modula (2x16, 2x20, 4x20...):

 Mnogi LCD karakter moduli su deklarisani za rad na tipičnih 5V Vdd i većina od njih može raditi i na 3.3V napajanja drajverskih čipova. Takođe su sasvim kompatibilni logički nivoi na 3V3.

Međutim, u dosta slučajeva je to nedovoljan napon za sam LCD panel u modulu (što se podešava na pinu za kontrolu kontrasta modula), te se karakteri ne vide ili su sasvim bledi, pa se onda dosta njih odluči za LCD modul koji je predisponiran za 3V3 napajanja...

U dokumentima većine modula je kontrola kontrasta uzeta sa potenciometra čiji su krajevi priključeni između Vdd i GND, a srednji kraj ide na Vc (kontrast), što je u stvari napajanje za sam panel.

Naravno, ogroman broj elektroničara ne zna da je kod najveće većine LCD modula dozvoljeno napajanje za Vc pin Vdd-10V (retko u kom DS to i piše).
Odnosno, na pin za kontrast se može bez problema dovesti negativan napon, samo je bitno da između Vdd i Vc ne bude više od 10V razlike.

U praksi je se pokazalo da je već dovoljno svega -1 do -2V na Vc da bi najveća većina LCD modula bez problema odlično radila na 3V3 napajanja.

Dakle, dovoljno je trimer pot od kontrasta gornjim krajem vezati za Vdd a donjim na neki mali negativni napon reda -2V i maltene svi 5V LCD moduli će raditi na 3V3 sasvim normalno, odnosno bez problema se može namestiti željen kontrast.

Toliko od mene.


.pdf   LCD_Vc.pdf (Size: 3,5 KB / Downloads: 30)

P.S.

Evo na primer i jednog tipičnog DS, gde sam strelicama označio bitne parametre oko pina za kontrast, odnosno napajanja samog panela.


.pdf   Lcd_2004a_Vo.pdf (Size: 1,18 MB / Downloads: 21)
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)