Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Merni lanac za DIY audio
#61
Na donjem linku je opisan projekat samogradnje eliminacionog filtera u Hall topologiji:
https://tolisdiy.com/2019/07/19/quick-an...surements/
Dat je i Gerber za pločicu, kao i Gerberi za prednju i zadnju ploču kutije Idea.
Dakle, umesto metalnih ploča, on primenjuje PCB, što smatram odličnom idejom - nema bušenja i turpijanja, bakarni sloj daje izvesnu EMI zaštitu, dobija se gotova ploča u boji po želji i s kompletnim natpisima.
O vrednostima komponenata filtera se može razgovarati, ali je koncept ispravan: radi se o podesivom filteru.

Na toj stranici postoji i projekat DIY mernog pojačavača, tj. univerzalnog ulaza za merenja pomoću audio interfejsa. Za taj projekat ne daje Gerbere već nudi gotove pločice.
Pojačavač nije loš, ali mislim da se može i poboljšati.
https://tolisdiy.com/2019/09/07/audio-me...amplifier/

Pozdrav
Reply
#62
Napravio sam filter sa linka u prethodnom postu.Utrimovao sam kondezatore na 102.5nF i sa cermet potom 100R uspeo sam dobiti slabljenje od 60 i kusur decibela.Kanal 2 je izlaz iz LNA 60dB.Čekam trimer sa
25 obrtaja pa ću videti može li se dobiti još koja desetina decibela.Pločica je mala pa imam ideju da je integrišem sa Viktorom u istu kutiju .

Reply
#63
Slabljenje tvog filtera je na donjoj granici upotrebljivosti kada se koristi LNA s pojačanjem od 60dB i osetljivošću audio kartice od 2Vrms.
Ako je ulazni napon u filter 2Vrms, na ulazu u karticu ćeš imati nivo od "-6dBFS i kusur" i to je granica jer izobličenje A/D konvertora kartice tipično raste s približavanjem punoj skali (FS).
Hall-ov filter može da ostvari dubinu ponora od preko 100dB, ali mora dobro da se podesi.
Ne znam da li si podešavao gornju (serijsku) granu otpornika - ako nisi, preporučujem da to uradiš.
To se radi samo jednom i rado ću ti dati uputstvo za podešavanje ako ga nemaš.

Integrisanje filtera sa oscilatorom u istoj kutiji može da ugrozi performanse oscilatora jer se u kutiju vraća signal iz testiranog uređaja. Mislim da ima više smisla ugraditi filter i LNA u istu kutiju jer tada mikrovolti iz filtera imaju najkraći put do LNA. U tom slučaju bi jedino morao da predvidiš rele za premošćavanje LNA - podešavanje dubine eliminacije pri uključenom LNA je moguće tek kada se priđe vrlo blizu ponora. U protivnom, LNA se zalepi za napajanje i podešavanje postaje problematično.

Pozdrav
Reply
#64
Braco
nisam podešavao serijsku granu nemam to uputstvo.Serijska grana je sada
Rs=6*(R1+R2).
Reply
#65
Ako je odnos otpora gornje i donje grane tačno šest i kondenzatori su idealno upareni, onda filter ima teorijski beskonačnu dubinu.
Svako odstupanje istovremeno pomera frekvenciju ponora i slabljenje.
Kao primer, u prilogu je prikazana prenosna funkcija filtera za tri vrednosti otpora trimera, pri čemu je odnos otpora gornje i donje grane 6,03 (odstupanje od 0,5%).
Vidi se je filter izgubio oštrinu i da se teorijsko slabljenje smanjilo na 70dB.
Sličan rezultat se dobija i kada se kapacitet samo jednog kondenzatora promeni za 0,5%.

Preporučujem da prvo probaš šta će se dobiti podešavanjem otpora gornje grane jer je to lakša varijanta od trimovanja kapaciteta.
Umesto sadašnjeg otpornika u gornjoj grani, stavi jedan čiji je otpor za 5 do 10% veći, a paralelno njemu rednu vezu fiksnog otpornika i trimera tako da u krajnjim položajima trimera rezultujući otpor bude za 1 do 2% manji, odn. veći od idealne vrednosti.
Na primer, ako je idealna vrednost 10K, uzmi otpornik od 11K i veži mu paralelno serijski vezan trimer od 50K i otpornik od 91K. Okretanjem trimera dobija se varijacija rezultujućeg otpora između 9,8K i 10,2K, odn. promena frekvencije filtera od oko 2%.
Postavi zatim trimer u donjoj grani na pola hoda, priključi filter na oscilator i podešavaj trimer gornje grane sve dok ne dobiješ maksimalno slabljenje signala. Izmeri zatim rezultujući otpor gornje grane i zalemi na pločicu odg. kombinaciju fiksnih otpornika.
Gore prikazani primer nije zakon - napravi kombinaciju fiksne i promenljive sekcije gornje grane s materijalom koji imaš, pri čemu jedino mora biti ispunjen uslov da nominalna frekvencija filtera bude unutar opsega promene otpora trimera.

Puno uspeha pri podešavanju!

Pozdrav
Reply
#66
Hvala Braco,
odradio sam po uputstvu i na minimumu amplitude odnos gornje i donje grane je bio 6.05 i pitiskivanje nešto ispod 70dB.
Onda sam ponovo trimovao kondezatore
i dobio potiskivanje od preko 90dB i odnos gornje i donje grane 6.017


Reply
#67
Čestitam!
Uvek se radujem kada se teorija i merenje slože Cool
Reply
#68
Danas sam pravio još jedan filter i imao sam problema sa izlaznim signalom iz filtera tj LNA.Nisam mogao da smirim sinusoidu ,nije bila horizontalna nego je naginjala gore-dole.Otkačio sam filter
i merio samo Viktora pa evo slika.Reply
#69
Treći oscilogram odozgo sugeriše smetnje koje su tipične za probleme sa masom, tj. "ground loops".
Na kutiji u koju je ugrađen moj oscilator imam poseban priključak za uzemljenje - ponekad mi je potreban direktan spoj između kutije i priključka mase LNA.
LNA ima pojačanje od 60dB, pa je na ulazu potreban samo 1uV smetnje da bi se na izlazu dobio 1V.

U svakom slučaju, vrati se prvo na konfiguraciju koja je radila, pa ako je tada sve ok, problem je najverovatnije u novom filteru.

Pozdrav
Reply
#70
Braco,
ovo su merenja direktno na Viktoru,bez filtera i LNA.Javlja se ta frkfencija 1.58Hz
amplitude 2 Vrms.Probaj kad budeš imao vremena tvoj Viktor na osciloskop sa vremenskom bazom 
250ms.
Reply
#71
Tu frekvenciju nisam imao ni sa jednim oscilatorom. Kao što sam već napisao, takve slike dobijam ako mi u signal uđe smetnja iz mreže ili neoklopljenog ispravljača u blizini, ali tada obvojnica ima frekvenciju od 50 ili 100Hz.
Međutim, frekvencija koju dobijaš odgovara dinamici AGC kola: kada okreneš potenciometar za postavljanje izlaznog nivoa, amplituda oscilacija periodično varira tokom nekoliko sekundi sve dok se ne ustali na novoj vrednosti. Frekvencija tih oscilacija kod klasičnih AGC kola sa RC filterom leži baš u opsegu koji vidiš.

Međutim, to što vidiš može da bude i varka digitalnog osciloskopa, pa bi bilo dobro da izlazni signal oscilatora proveriš AC voltmetrom - ako je nivo konstantan, onda je sve u redu.

Primećuješ li varijaciju nivoa i kada na ekranu imaš dvadesetak perioda od 1kHz?
Reply
#72
Trenutno sam na poslu proveriću kad dođem kući.Mada znam kad podesim amplitudu na 2Vrms ona ostane zakucana na tu vrednost satima koliko god oscilator bio uključen.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)