Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mainframe DIY
#61
Rutiranje diferencijalnih linija je napravljeno prema ovoj kalkulaciji:

[Image: 0G5Tn3t.png]

... za raspored slojeva prema ALLPCB.com za 4-slojni PCB:

[Image: 41HAvK7.png]

Za linije debljine 6 mils, razmaknute također 6 mils i GND plane ispod njih na udaljenosti od 7 mils (~0.18 mm) imamo gotovo 99 oma.
Reply
#62
Prije neki dan je došlo na red isprobavanje predloženog višestrukog CS (Chip Select) korištenjem '595 SIPO registra i samo jedne CS linije. Na žalost ništa od toga bez obzira što selekcija željenog SPI čipa radi dobro, ali deselekcija može biti problem kao što se odmah i pokazalo kod 16-bitnog I/O Expandera. Naime da bi se trenutno selektirani SPI čip deselektirao potrebno je poslati 0xFF na '595. Međutim, to će također primiti taj trenutno selektirani SPI čip i ako ne zna što će s tim 0xFF odnosno ako je organiziran da očekuje komande od 2 ili više bajta onda će to biti problem. Da bi se ovome doskočilo trebalo bi za svaki periferni modul alocirati barem još jednu CS liniju kako bi se mogla napraviti razlika između adresiranja '595 i njegovo "data" koji nosi informaciju o adresi CS-a ciljnog SPI čipa. To dalje za sobom povlači promjenu konektora ili izbacivanje određenog broja postojećih signala.
Trenutno razmišljam da pređem sa DIN konektora na PCIe konektore (što ide i u smjeru onoga što je @mikikg jednom spomenuo) gdje bih mogao za periferne module uzeti 64-pinski (daje dodatnih 16 pinova) odnosno za master/slot#0 164-pinski konektor (daje dodatnih 68 pinova!). Ozbiljna prednost PCIe konektora je ukupna cijena koštanja zato što je potreban samo jedan konektor, a i pojedinačni konektor košta duplo manje negoli DIN. Cijenu povećava potreba za pozlatom "edge" konekcija na PCB, ali danas svaki Kinez to rutinski radi i to ne bi trebao biti "show stopper".
Jedna od prednosti povećanja broja pinova, osim većeg broja CS za module, otvara mogućnost da se sada na istom konektoru ponude i spore linije/bus-evi (I2C, CAN, SPI) pored brzog LVDS (za "native" LVDS periferije ili za provlačenje brzog SPI).
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)