Thread Rating:
  • 4 Vote(s) - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Naš LLC sa FSFR2100
#1
<p>Ovde ćemo razraditi LLC napajanje za pojačavače, kontinualne snage 180W.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>--------------------------------------------------------------------------</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;Ono što sam zaboravio da napomenem oko LLC napajanja:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Zavisno od načina izvedbe, LLC konvertori mogu bez problema u okviru jednog polutalasa na primer bas tona na pojačalu, podneti 50% veće opterećenje od deklarisanog i to bez ikakve štete tokom čitavog radnog veka naprave.</p>
<p>Za razliku od hard switching postoji imunost na udarna opterećenja koja se besprekidno ponavljaju.</p>
<p>To pak znači da je potrebna deklarisana snaga za LLC = snaga pojačala / stepen iskorišćenja pojačala + 20% od dobijenog.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Konačno, LLC od 180W ima isti potencijal kao hard switching od 250W za primenu kod pojačavača, i to upravo zbog svog principa rada gde je dozvoljen strujni limit koji može dugo trajati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pojačalo nije grejač ili sijalica pa da troši kontinualno, već je u suštini naprava bogata naglim i jakim kratkotrajnim opterećenjima koja potiču uglavnom od bas tonova.</p>
<p>Ono što se nalazi u spektru srednjih i visokih tonova ne nosi previše snage, tj. taj odnos je tipičan kao i što se vidi na zvučnim kutijama iz raspodele snaga: bas zvučnika, srednjetonca i visokotonca.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Klasični toroidni transformator mora imati bar dvostruko veću snagu od pojačavača, i to iz više razloga:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-dopunjava bulk elkos sa ritmom od svega 100Hz, gde od 10mS jednog polutalasa dopunjavanje traje tipičnih 1,6-max 2mS, odnosno oko 1/6-1/5 mrežnog polutalasa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-to dopunjavanje se mora obaviti sa onoliko puta većom strujom koliko je puta kraće vreme punjenja od vremena polutalasa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-tu najveći problem pravi ono: termički gubici = I na kvadrat x R, gde taj nesrećni kvadrat nas osuđuje na nužno preterivanje u dimenzijama toroidnog trafoa i greca.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-zato što bulk elkos moraju održati dovoljno akumulacije do sledećeg punjenja, osuđeni smo takođe i na njihovu enormno veliku vrednost.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-dalje, klasično napajanje je nestabilisano i radi manjih fluktuacija istog opet smo osuđeni na preterivanje, da bi nam pojačalo korektno radilo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>----------------------------------------</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>LLC dopunjava svoje bulk elkose sa tipičnih 100KHz, pri čemu je ugao provođenja dioda mnogostruko širi nego kod klasičnog napajanja, iz čega proizilazi sledeće:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-bulk elkos bivaju napunjeni kompletno bar 5 puta za vreme jednog polutalasa najvišeg čujnog (malo kom :-) visokog tona od 20KHz.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-kod nižih tonova možemo komotno smatrati da nam struja kontinualno dotiče u bulk elkose.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-pošto sada bulk elkos moraju očuvati energiju samo za vreme od 2 mikrosekunde, za razliku od <u>čitavih 8 milisekundi kod klasičnog</u>, onda mogu bez ikakvih problema uporedivim odnosom biti manji.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-kod primene malih vrednosti bulk elko, od dominantnog značaja postaje ne njihov kapacitet već tranziciona sposobnost, tj. mali ESR, ESL i fizički smeštaj kojim se omogućuje isporuka potrebne energije za tih 2 mikrosekunde, što se svodi na kratke i efikasne putanje ka pojačavaču i male a kvalitetne bulk elkose.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-tipična promašena koncepcija je upotreba velikih bulk elkos na SMPS napajanjima jer tako smanjujemo brzinu tranzijentnog odziva i gubimo osnovne prednosti SMPS, odnosno tako samo pravimo gabaritno manji i fizički lakši <u>surogat klasičnog napajanja</u>, što je sasvim redovna pojava čak i kod profi firmi koje koriste SMPS u napajanju.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-nas niko ne sprečava da efikasno smestimo napajanje ka pojačalu, dok profi proizvođači nemaju pojma gde ćete vi staviti napajanje a gde pojačavač, pa <u>moraju</u> praviti surogat koncepciju sa većim elko od potrebih. To povečćava šansu da kod situacija sa strujnim limitom dođe do relativno sporog oporavka i mogućeg narušavanja veličine napona napajanja, zbog čega opet moraju ići ka preterivanju u potencijalnoj snazi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-dalje, LLC koji ćemo praviti je bezuslovno stabilisano napajanje, gde na mrežni ripple možete zaboraviti, a jedini je cilj otkloniti ripple od 100KHz, koji se inače nalazi visoko iznad čujnog opsega.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-stabilisano napajanje bezuslovno poboljšava kvalitet rada pojačavača jer se povratna veza više ne mora baviti sa CMRR, već samo onim što je potrebno, tj. samim zvukom.</p>
<p>Kod klasičnog napajanja nije takav slučaj. Tu povratna veza mora korigovati sve vreme izlazni rezultat, koji generalno zavisi od pojačanja izlaznog stepena i napona napajanja istog. Razmislite, unutrašnji delovi pojačavača imaju neko pojačanje koje u određenoj srazmeri moraju pojačati signal. Ako se promeni napon napajanja taj rezultat neće biti isti. E to ispravlja povratna veza korigujući sve vreme globalno pojačanje ne bi li očuvala istinitost izlazne veličine. Kod klasičnog napajanja imamo tipični ripple od 5% po 1000uF po Amperu struje. Zbog velikih gabarita i razuđenih putanja možemo računati na ispod 500uF efektivnih na svakih 1000uF upotrebljenih, a još i ako nisu kvalitetni elkosi, onda i manje od tog. Naravno, ovo pišem za laike da bih im olakšao razumevanje prednosti dobrog SMPS.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-godinama je vladala fama da SMPS "lošije zvuče" od klasičnih napajanja. U dosta slučajeva to nije bilo bez razloga...</p>
<p>Stariji SMPS su radili sa nižim frekvencijama, imali velike switching gubitke, sa veoma jakim smetnjama koje rasipaju okolo, a i kroz sopstvene vodove, pa je moglo da dođe do interferencija sa audio učestanostima, samim tim i generisanja neželjenih tonova, osim toga i do unakrsne modulacije na osetljivim delovima pojačavača, koji praktično postanu amplitudni demodulator za HF koji prodre do njih. Potpuno ista stvar koja se događa na pojačavačima kada stanujete blizu nekog ko ima snažnu radiostanicu...</p>
<p>Dobro i pravilno konstruisan LLC radi sa osnovnim harmonikom od (kod nas) oko 100KHz, ima veoma nizak sadržaj ostalih harmonika, sinusnom strujom napaja svoj trafo i izlazne diode, ima drastično niži dU i dI / dT od uporedivih hard switching topologija, minimalne "ringing", tj. generalno posmatrano vrlo "čist" talasni oblik koji je lako isfiltrirati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-dobro podešenom frekventnom kompenzacijom LLC će imati odziv stabilizacije u okviru polutalasa 20KHz zbog čega to napajanje možemo smatrati stabilisanim za ceo audio opseg.</p>
<p>Nemojte se zavaravati da su analogni stabilizatori nešto brži (osim izvedbi kod kojih je to bio primarni zadatak). Primera radi tipičan stabilizator sa 78xx ima odziv reda oko 0,5-1 milisekunde, što je u opsegu od 1-2 KHZ svega.</p>
<p>Samo oni analogni stabilizatori kod kojih je brižljivo izvedena frekventna kompezacija imaju brz odziv na nagla opterećenja i oni kod kojih je mali a sposoban izlazni kondenzator :-)).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-osim prethodnih osobina, LLC ima precizno nadziran i vremenski tačan soft start, sa vrlo definisanom brzinom porasta napona napajanja, zaštite od kratkog spoja i preopterećenja koje se mogu veoma fino namestiti na željenu veličinu.</p>
<p>Kod našeg FSFR2100 postoje dva moda strujne zaštite: standardni strujni limit koji može trajati neko vreme bez prekidanja rada napajanja, i instant OCP koji reaguje na ekstremno preopterećenje ilikratak spoj, gde će se napajanje isključiti i zalečovati u tom stanju. Osim toga ima i podnaponsku, kao i prenaponsku zaštitu istog tipa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-za naših 180W kontinualnih, u ovom prvom modelu, neće biti potrebno nikakvo hlađenje za FSFR2100. Hladnjak će biti potreban samo izlaznim diodama (i to ne veliki).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Imaćemo AUX napajanje od +-24V, umereno stabilisanih, gde ostaje otvorena mogućnost za naknadnu stabilizaciju iza, sa željenim naponom po potrebi korisnika.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-pošto će ovo biti najjevtiniji model, prebacivanje napona npajanja za 4 ili 8R zvučnika će se vršiti sa potrebnim lemljenjem jumpera.</p>
<p>U narednim modelima, kada se odradi ovo prvo, ako se bude imalo vremena, pobrinuću se za autodetekciju otpora zvučnika, pomoću pilot signala i automatskim postavljanjem uslova napajanja.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-jedna od zamisli je i izrada takvog napajanja u obliku i gabaritu toroidnog transformatora uporedive snage, gde bi se mogla jednostavno izvršiti zamena postojećeg.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Za sada toliko...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
Reply
#2
<p>Pozdrav svima,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Posle par dana kopanja, jedino jezgro koje zadovoljava snagu (sa pristojnom cenom) od kontinualnih 180W bez pfc nađoh u Comet, i to uz njega nude samo telo bez pregrade, gde je pravljenje dobre pregrade stvarno vrlo nezgodan posao.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Problem kod naših nabavljača je da ako imaju povoljna jezgra, onda nemaju tela, ako i imaju tela, onda nisu sa prgradom u sredini koja je neophodna za LLC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Može se pregrada napraviti i ručno ali je to vrlo zahtevan posao jer se mora obezbediti hermetičnost spoja, tako da nema nikakvog proreza između primara i sekundara.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Takvih problema nisam imao kod velikih pretvarača jer se tu pregrada pravi maltene čekićem :-).</p>
<p>Veliko jezgro ima mnogo prednosti oko motanja i manipulacije marginama i pregradama.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-------------------------</p>
<p>Stoga sam odustao od z*zanja sa pravljenjem asimetrične pregrade na telu za EE32.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pošto je inače prethodnih par meseci jedan moj učenik nabavljao custom trafoe po narudžbi od izvesne firme, za svoje LED-light pretvarače, i namotani su ga koštali kao kada bi ovde nabavio samo jezgro i telo, pokušaću da napravim kontakt sa njima i da vidimo cenu koju nude.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na ponudi imaju samo tri klase snage trafoa za LLC koje serijski rade, što je sasvim razumljivo obzirom da se mora napraviti proizvodnja specifičnog tela za motanje, a za sada takvih tela nema na standardnim ponudama Epcos, Kaschke, TDK i sličnih renomiranih proizvođača.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Klase snaga su im:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-do 130W</p>
<p>-do 300W</p>
<p>-do 800W</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nama za sada sa FSFR odgovara najviše ovaj do 300W na jezgru ETD34:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Napajanje sa takvim trafoom je malo snažnije od onog što nam treba ali to nikad nije škodilo.</p>
<p>Praktično, ostala oprema (jer bi mi za početak radili bez PFC) poskupljuje napajanje za svega nekoliko eura (4-5 možda) da bi smo izašli na tih 300W. Radi se o: malo većem ulaznom elko, malo većim izlaznim diodama i elkosima, hladnjačetu na FSFR2100, malo većem hladnjaku na diodama od onog za 180W i još nekoliko sitnica oko malih pasivnih komponenti.</p>
<p>Samo FSFR2100 bez problema obrađuje tu snagu (može maksimalno do 400W teoretski), pa mislim da sa 300W može raditi veoma pouzdano i dugo jer je podaleko od svog maksimuma.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Čisto da&nbsp; ne smetnete sa uma da LLC od 300W kontinualnih ima na pojačalu isti potencijal kao hard switching pretvarač od oko 450W.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Objasniću: kod hard switching pretvarača koji je dimenzionisan za 450W, kod te snage strujni limit mora u jednom polutalasu oboriti rad pretvarača, dok kod LLC od 300W strujni limit od +50% može trajati koji deo sekunde i non stop se ponavljati ako srednja snaga ne pređe tih 300W.</p>
<p>To znači da pikovi struje bas tonova od +50% iznad nominalne struje pretvarača neće oboriti rad LLC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>To je inače moguće zbog slabe sprege sekundara sa primarom (što je inače nužan princip kod LLC), pa se kratkotrajna&nbsp; teška opterećenja sekundara ne preslikavaju na primar u takvom obimu koji bi bio smrtonosan za izlazne mosfete.&nbsp; Kod hard switching je tvrda sprega primar-sekundar, pa se svako preopterećenja potpuno srazmerno preslikava na primar i strujno ugrožava tranzistore pa se mora reagovati sa zaštitom što pre.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Preostaje dakle da im pošaljem zahtev pa da vidimo koju cenu će ponuditi...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na žalost, ako ponuda bude povoljna to nam ukida zadovoljstvo svojeručnog pravljenja trafoa, ali zato ima svojih neprikosnovenih prednosti:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-oni garantuju izolacionu sposobnost za 4000V.</p>
<p>-zadovoljavaju sve, ali baš sve svetske sigurnosne standarde za takav tip trafoa.</p>
<p>-ponovljivost trafoa je perfektna (što je kod LLC od kritičnog značaja).</p>
<p>-može se uvek ponovo nabaviti savršeno isti komad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na samoj pcb je teško postići izolacionu sposobnost od 4KV jer je kritičan optokupler. Međutim mi ćemo koristiti onaj sa širim rasponom nogu pa ćemo to postići.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bezbednost upotrebe takvog pretvarača je daleko iznad bezbednosti upotrebe običnog toroidnog trafoa kome je granica 1KV. Praktično naš pretvarač će zadovoljiti mnogo viši standard od zahtevanog za komercijalne uređaje.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ono što je dodatno&nbsp; od koristi, osim izolacione sposobnosti LLC pretvarača, je da su razmaci primarne strane i sekundarne strane veliki, što rezultuje minimalnim mogućim parazitnim kapacitetima za razliku od bilo kog drugog napajanja. To je veoma korisna stvar jer su minimizovani prodori "đubreta" iz mrežnog napajanja.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Evo ja ću noćas poslati specifikaciju za trafo pa odgovor od njih možemo očekivati za koji dan...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kada odgovor stigne javiću vam. Ako njihova cena gotovog trafoa pređe cenu jezgara i tela za &gt;50% od onog što se kod nas da nabaviti, onda ćemo se vratiti na ručnu izradu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pozdrav</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>P.S.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Evo kako otprilike izgleda takav trafo. Možete videti imponzantan razmak između primara i svih sekundara (sekundari su onaj uži segent namotaja).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
[attachment=7999:llc_etd34.jpg]</p>


Attached Files Thumbnail(s)

Reply
#3
<p>A kakva je prednost dvostrukog CLC izlaznog filtera za svičere, ako takva prednost uopšte postoji? Video sam da Connex pravi takve svičere, čak sam svojevremeno hteo da kupim njihov SMPS300RE.</p>
Reply
#4
<p>Kod svičera je C inače prvi filter, dok naknadnim dodavanjem L pa C pa eventualno još takvih kaskadno, smanjujemo HF ripple koji može poticati od svičera i lošeg ESR/ESL njegovog izlaznog kondenzatora.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>To je sasvim normalan pristup kod bilo kog svičera, jedino oni najjevtiniji (i najlošiji) nemaju ni jedan LC član iza izlaznog C.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kod svičera su te L malene, sa nekoliko navoja vrlo debele žice, na štapastom jezgru (ima takvih i u ATX napajanjima, a možemo ih odatle i iskoristiti da uštedimo novac).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na njima je pad napona beznačajan, a značajno sprečavaju HF smetnje i povećavaju vek poslednjeg elko u lancu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na ovom našem napajanju će verovatno biti i dvostruki filter na izlazu (CLCLC).</p>
<p>Bez obzira što je LLC tip napajanja u odnosu na ostale svičere "silent", mi ćemo odraditi ovaj model za medalju.</p>
<p>Pošto ne radimo hiljade komada, hladno možemo sebi priuštiti 1 euro više za moćan izlazni filter...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Osim toga biće i još koja novotarija, u tipično mom stilu ,no o tom - po tom, moram malo i da vas iznenadim...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mislim, evidentno je da imam definisan stil u komponovanju ovih mojih elektronskih spravica. Prepoznatljiv je već masivan broj godina po pristupu sa netipične strane...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Da nisam mogao tu što šta interesantno da dodam ne bih se ni z*zao da pravim napajanje koje već može da se kupi, pogotovo ne ovako malecko :-).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Štedećemo na skupim i masivnim komponentama, a nećemo žaliti siću kojom se može dosta toga dobiti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pozz</p>
Reply
#5
<p>Bez obzira na cenu, da li je takav gotov trafo nabavljiv na jedan komad?</p>
<p>Zahvaljujuci tvojoj ljubaznosti ja u vidu poklona vec imam samo kolo&nbsp;<span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;">FSFR2100 a ostatak stvari sigurno nije problem ali mi je trafo bio nesavladiv iako sam nabavio jezgro. Nema sanse da ja sam upredam 100+licnica od 0,1mm da bih time motao i slicne igranke, pa eto nikad ne napravih tal LLC iako mi jako treba. Nabavio sam neki gotov svicer 24V/15A ali je stvarno "PRC" jer je iz PRC... na radio stanici koju on napaja imam njegov signal na svakih 28-30kHz u celom opsegu od 2 do 30MHz i to napuni dve trecine skale S-metra!!! Nadam se da ce LLC biti "nevidljiv" za radio stanicu inace cu morati da radim klasicno napajanje.</span></p>
<p><span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;">Pomno pratim ovu tvoju temu jer em si genijalac (ne samo po ovom pitanju), em pises dobro a povrh svega bas takav uredjaj mi prakticno treba!</span></p>
Reply
#6
<p>''<span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;">da li je takav gotov trafo nabavljiv na jedan komad?''</span></p>
<p><span>smesi nam se GB tako da treba poslati upit za 20 50 i 100 kom tih trafoa i ostalih komponenti kojih nema u Srbiji npr&nbsp;</span>FSFR2100</p>
<p>svakako podrzavam kupovinu gotovog elementa (jesmo DIY il' nismo) jer ne treba gubiti vreme oko toga uopste, pogotovo sto je kriticna komponenta</p>
<p>inace ne zelim da zamislim sta sve moze da krene naopako sa budzevinama</p>
<p>verovatno nam treba i GB za pcb</p>
<p>a to sto ce da bude vece snage nego sto je na pocetku pretpostavljeno, jos bolje, taman za dva kanala pojacala..</p>
<p> Big Grin</p>
Reply
#7
<p>Mislim da nema ograničenja po pitanju količine, a samo cena zavisi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inače, teško da ćeš naći "čistiji" pretvarač od LLC, pogotovo kad radi preko 1/3 opterećenja.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Videću šta će mi odgovoriti pa ću javiti detalje na forumu...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zamolio sam Mikija da obavi prepisku sa njima. Moj engleski je nikakav.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pozdrav</p>
Reply
#8

Evo evo, samo da sredim malo utiske … stigla đunta :frantics:

http://www.rigol.com/prodserv/281/

Reply
#9
<p>He he, neko će da časti!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pošto još nisam kidnuo za B.Baštu, moram da navratim večeras da vidim napravu :-).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I ja sebi spremam jedan 1074Z-S</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pozz</p>
Reply
#10

Nego kako! Mora da častim! Ti svrati obavezno a za ostale članove foruma isto makar po jedno "piće" ali u vidu fluxa za SMD lemljenje Smile

Javite se na PP sa punom adresom i telefonom i šaljem vam jedan Amtech flux RMA-223-UV (medić), zgodan npr za sklapanje BatoMM Smile Ograničene količine ...

Reply
#11
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Ubledeli" data-cid="23384" data-time="1395476115">
<div>
<p>''<span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;">da li je takav gotov trafo nabavljiv na jedan komad?''</span></p>
<p><span>smesi nam se GB tako da treba poslati upit za 20 50 i 100 kom tih trafoa i ostalih komponenti kojih nema u Srbiji npr&nbsp;</span>FSFR2100</p>
<p>svakako podrzavam kupovinu gotovog elementa (jesmo DIY il' nismo) jer ne treba gubiti vreme oko toga uopste, pogotovo sto je kriticna komponenta</p>
<p>inace ne zelim da zamislim sta sve moze da krene naopako sa budzevinama</p>
<p>verovatno nam treba i GB za pcb</p>
<p>a to sto ce da bude vece snage nego sto je na pocetku pretpostavljeno, jos bolje, taman za dva kanala pojacala..</p>
<p> Big Grin</p>
</div>
</blockquote>
<p>Glatko za oba kanala.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Očekujem vrlo povoljnu cenu od njih na osnovu iskustva mog učenika sa drugom vrstom trafoa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na Mouseru neki Wurthovi LLC trafoi od 150W koštaju oko 17 eura.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Videćemo šta će ovi reći za&nbsp; 300W.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>P.S.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wurth je inače skup kao otrov, da se ne plašite unapred :-)</p>
Reply
#12

Evo evo, samo da sredim malo utiske … stigla đunta :frantics:

http://www.rigol.com/prodserv/281/

Una bella makina!!!! Big Grin Big Grin Big Grin

Face up...make your stand and realise you're living in the golden years!
Reply
#13
<p>inace Macola nije ti sad vreme za Perucac, sacekaj jos koji mesec</p>
<p>(svakako jedna od najboljih letnjih destinacija u Srbiji)</p>
<p> :bbq:</p>
Reply
#14
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="23392" data-time="1395481248">
<div>
<p>Una bella makina!!!! Big Grin Big Grin Big Grin</p>
</div>
</blockquote>
<p>Ke koza, ke jarac... :p</p>
Reply
#15
<p>Ja to nebi kupio nikako.... da to meni crta crtice odprilike gde on misli da mu je prosecno zgodno... cim ga nema "na kilo" hmmmm...&nbsp; Big Grin</p>
Reply
#16
biće interesantno uporediti klasično i ovo napajanje,svi argumenti naginju ka ovome što macola radi. svi te pratimo macola druže! Smile
"Претпоставка је мајка зајеба..." : Д.В. - Дуд
🇷🇸 🇷🇸 🇷🇸
"Pretpostavka je majka zajeba..." : D.V. - Dude
Reply
#17
<p>Evo da se i ja pridruzim ( sa komentarima, naravno, temu pratim od pocetka).</p>
<p>Odavno me interesuju rezonantni konvertori i sve sam nesto lenj da to isprobam kako fercera.</p>
<p>Hvala ti @Macola na pokretanju ove teme jer si me podsetio da i to treba da uradim.</p>
<p>Samo jedna primedba, ako se ne ljutite, mislim da je mozda bolje da sami namotate trafo i da se malo pozabavimo proracunom istog jer cemo tako mnogo vise nauciti.</p>
<p>Ja imam i gotov fabricki LLC konvertor ali zelim da ga napravim bas iz razloga sto zelim da saznam nesto vise.</p>
<p>Moj predlog je da se bacimo na proracun transformatora i da pokusamo da ga sami napravimo ( bar ja hocu jer imam neke VF pletenice pa ne zanm sta c sa njiom) jer cemo tako mnogo vise nauciti nego da narucimo gotov trafo koji ce neko ( @Macola ) da proracuna.</p>
Novac je sredstvo a ne cilj.
Reply
#18
<p>Evo kako je to fabricki uradjeno kod jednog napajanja od 24V ne zanm tacno kolika je snaga u pitanju.<br><br>
[attachment=8008Big GrinSC_0715.jpg]<br><br>
Radjeno je sa nekim matorim San Kenom SMA-Z1001<br><br>
[attachment=8009Big GrinSC_0716.jpg]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zaboravih. Jezgro je ETD42 ali nije pola pola vec je rezano na oko 2/3.</p>


Attached Files Thumbnail(s)

Novac je sredstvo a ne cilj.
Reply
#19
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Gosha" data-cid="23446" data-time="1395517503">
<div>
<p>Evo da se i ja pridruzim ( sa komentarima, naravno, temu pratim od pocetka).</p>
<p>Odavno me interesuju rezonantni konvertori i sve sam nesto lenj da to isprobam kako fercera.</p>
<p>Hvala ti @Macola na pokretanju ove teme jer si me podsetio da i to treba da uradim.</p>
<p>Samo jedna primedba, ako se ne ljutite, mislim da je mozda bolje da sami namotate trafo i da se malo pozabavimo proracunom istog jer cemo tako mnogo vise nauciti.</p>
<p>Ja imam i gotov fabricki LLC konvertor ali zelim da ga napravim bas iz razloga sto zelim da saznam nesto vise.</p>
<p>Moj predlog je da se bacimo na proracun transformatora i da pokusamo da ga sami napravimo ( <strong>bar ja hocu</strong> jer imam neke VF pletenice pa ne zanm sta c sa njiom) jer cemo tako mnogo vise nauciti nego da narucimo gotov trafo koji ce neko ( @Macola ) da proracuna.</p>
</div>
</blockquote>
<p>+1 se prikljucuje Smile</p>
Reply
#20
<p>@Macola</p>
<p>Zar ne bi mogla neka redna L kao sto si meni pre pricao da bi trebalo da bude?</p>
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 2 Guest(s)