Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
PALADIN napajnje vece snage sa zenericom
#2
Meni ovde pre svega nedostaje verifikacija dizajna.

Na njegovoj stranici nema mernih rezultata, već su predstavljeni samo rezultati simulacija u stacionarnom stanju, tj. posle zamiranja tranzijentnih pojava (prikazana je sitacija tek 10 sekundi posle posle uključenja).
Nameće se pitanje šta se dešava u tranzijentnom delu i koliko vremena treba regulatoru da se po uključenju smiri. Ta vrsta informacije (tranzijenti pri promeni opterećenja) je od ključnog značaja da bi se videlo kako regulator reaguje u dinamičkim uslovima, tj. kada pojačalo zatraži više struje ili smanji potrošnju.

Na žalost, nema ni jednog oscilograma, čak ni najobičnije slike šuma u stacionarnom stanju koja bi pokazala slaganje izmedju simulacije i merenja. Za mene je to elementarna stvar pri donošenju odluke da li ću nešto primeniti, odn. kupiti, ili ne.

Autor pominje smetnje koje stvaraju diode u ispravljaču, ali ne preduzima ništa da bi ih eliminsao (snubber).

Inače, regulatori se u principu ne preporučuju za pogon snagaša jer da bi bili od koristi, moraju da budu brži od potrošača, a to na većim snagama nije lako postići (osim kod SMPS

Pozdrav
Reply


Messages In This Thread
PALADIN napajnje vece snage sa zenericom - by nik - 12-27-2018, 10:12 AM
RE: PALADIN napajnje vece snage sa zenericom - by Braca - 12-27-2018, 01:03 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)