Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kondenzatori prema materijalu
#83
TI je pre par dana objavio rezultate svojih ispitivanja kondenzatora pri primeni na putu signala u audio uređajima:
https://www.ti.com/lit/an/slyt796/slyt79...1389441251

Ako se neko pita otkud još jedna studija na inače dobro ispitanoj temi, ovde je naglasak bio na SMD kondenzatorima - zbog njihove široke primene u prenosivoj elektronici.
Merenje je obavljeno pragmatično, direktnim korišćenjem platforme koja simulira tipične primene tih kondenzatora. U konkretnom slučaju to su bili evaluacioni moduli za njihove A/D konvertore TLV320ADC5140, odn. TLV320ADC6140. Međutim, tim izborom je ograničen merni opseg jer ti konvertori imaju prag THD+N na -110dB (za najbolje kondenzatore potreban je bar za 20dB niži prag merenja).

Ima interesantnih rezultata: na Fig. 1 se vidi jaka zavisnost THD+N od ulazne impredanse narednog stepena - THD+N se poboljšava s porastom ulazne impedanse, a pri konstantnoj ulaznoj impedansi, izobličenja se smanjuju s porastom kapaciteta. Ovo poslednje nije ništa novo jer je D. Self to već odavno ustanovio.
Meni je najinteresantniji Fig. 4 (nekeramički kondenzatori) i kondenzator s najnižim THD+N, koga navode kao "1uF Film" u kućištu 1206. Nisu naveli konkretan tip, ali sam skoro potpuno siguran da se radi o kondenzatoru Cornell Dubilier FCA, za koji po prvi put vidim izmerena izobličenja. Merio sam ga i sam i dobio dobar rezultat, možda sam i postavio rezultat na forum.

Međutim, za mene i dalje ostaje na snazi stav da ako se žele najniža izobličenja, keramički kondenzatori nemaju šta da traže na putu signala (uz izuzetak C0G/NP0).

Pozdrav
Reply


Messages In This Thread
Kondenzatori prema materijalu - by VladanKG - 04-09-2013, 07:01 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by TDA - 10-12-2014, 04:59 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Vlada021 - 11-12-2014, 11:17 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Vlada021 - 12-03-2014, 06:45 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Vlada021 - 12-03-2014, 07:37 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by TDA - 12-03-2014, 08:29 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by mikikg - 07-01-2015, 02:41 AM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by nik - 03-29-2016, 05:37 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Dragan100 - 03-29-2016, 07:28 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Braca - 02-10-2017, 03:01 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by milepa. - 02-10-2017, 05:35 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Braca - 02-19-2018, 01:21 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Macola - 02-19-2018, 04:24 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Bocko - 10-24-2018, 10:44 AM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Braca - 10-24-2018, 11:34 AM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Braca - 11-18-2019, 10:16 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Braca - 11-19-2019, 09:35 AM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by vladd - 11-19-2019, 06:35 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Braca - 11-20-2019, 09:23 AM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by vladd - 11-24-2019, 10:27 AM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Braca - 09-30-2020, 10:00 AM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Braca - 10-08-2020, 09:13 AM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by VladanKG - 04-09-2013, 07:04 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Dude - 04-09-2013, 07:27 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-09-2013, 07:33 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-09-2013, 07:47 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-09-2013, 08:33 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Dude - 04-09-2013, 08:40 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-09-2013, 08:43 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-09-2013, 08:48 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-09-2013, 08:53 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-09-2013, 09:01 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-09-2013, 09:06 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-09-2013, 09:10 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Dude - 04-09-2013, 09:35 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-09-2013, 09:46 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Dude - 04-09-2013, 10:01 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by mikikg - 04-09-2013, 10:01 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-09-2013, 10:31 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-09-2013, 10:34 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by mikikg - 04-09-2013, 10:59 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-10-2013, 08:05 AM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by mikikg - 04-10-2013, 08:32 AM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-10-2013, 10:03 AM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by VladanKG - 04-10-2013, 05:35 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-10-2013, 06:19 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-11-2013, 04:47 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Dude - 04-11-2013, 08:23 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-11-2013, 09:18 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by TDA - 04-18-2013, 06:35 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-18-2013, 06:57 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-18-2013, 07:01 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by mikikg - 04-18-2013, 07:04 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by TDA - 04-18-2013, 07:04 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-18-2013, 07:07 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by TDA - 04-18-2013, 07:30 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-18-2013, 07:33 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by TDA - 04-18-2013, 07:44 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-18-2013, 07:53 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by mikikg - 04-19-2013, 08:05 AM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by Macola - 04-19-2013, 10:35 AM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by mikikg - 04-19-2013, 10:43 AM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by TDA - 04-20-2013, 06:45 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by mikikg - 04-20-2013, 07:12 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by TDA - 04-20-2013, 07:16 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-20-2013, 08:09 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by TDA - 04-20-2013, 08:18 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by BeliNinja - 04-20-2013, 08:20 PM
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - by mikikg - 04-22-2013, 02:12 PM
RE: Kondenzatori prema materijalu - by Bocko - 10-12-2014, 09:12 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)