Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jednostavno lab napajnje sa LT1084
#1
Dva pozitivna stabilisana napajanja sa LT1084 spojena redno. Imaju kond na adj pinu i posebne potove za pozitivnu i negativnu granu. Torus od 200VA. Nema LED display ni limitaciju struje jer onda više ne bi bilo "jednostavno".


Attached Files Thumbnail(s)

Reply


Messages In This Thread
Jednostavno lab napajnje sa LT1084 - by ivanlukic - 04-16-2017, 05:08 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)