Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dragan100: "Allegro-tune" + Low-cut + Continuous loudness
#21
@HomeMadeAudioProject, nisam ja to napisao zlonamerno, taman posla. To ti je iz mog ličnog iskustva, sa tonskim kontrolama sam se rastao sredinom 80tih. Ako su tebi neophodne, ne vidim razlog da ih ne koristiš. U tom slučaju prednost dajem softverskim tonskim kontrolama (ekvilajzeru) u plejeru, jer je to čista matematika. Šteta samo što to ne važi za analogne izvore zvuka ako ih koristiš. Za njih je bolji neki DSP, samo od ovih jeftinih DSP-ova nešto nema puno vajde koliko čujem. Pretpostavljam da će uskoro biti jeftinih a dobrih, znači sva ova analogija će biti pregažena. Lično bih voleo tako nešto, samo da nije preskupo, pa da u kombinaciji sa merenjem doteram malo i efekte koje proizvodi akustika sobe.
Reply
#22
HMAP

IC3 kao što si napisao, neka ostane onda R15-R16 i R17 (150R - 150R - 1K2)
IC4 R32 neka je onda 47K...56K, po želji ukupnog pojačanja, kad su Tone na FLAT, Loudness na 0% i Volume na 100%

IC4 je Inverting, pošto su Tone kontrole Baxendall takodjer Inverting, pa da se ima na izlazu absolutnu fazu ulaza.
Inverting ima malo slabiji SNR, pa zato bolje upotrebiti otpornike definisanja manjih vrednosti.
Da bi Loudness Summator-Inverter odradio tih cca +12dB (max) podizanja Bass i Treble po loudness krivi,
potrebno je signal koji baypasira Loudness pasivu R30 ostaviti 150K,
ostaje nam samo R32 za doterivanje sveukupnog max pojačanja.
Veča vrednost R32, manji sveukupni SNR!
Sa R32 od 47K (sveukupno pojačanje je onda max 10dB ili oko 3V/V ili 3X) imamo SNR od 103dB
Kod sveukupnog pojačanja od 0dB ili 1X sa R32 15K imamo SNR oko 113,5dB (simulacijski, ali vidimo i simulacijsku tendencu promene!)

OK, može se promeniti pasiva loudness, stavmo veče kondove, pa idu onda manji otpornici,
svodno opada vrednost i otporniku R32, pa da kasnije vidimo SNR.
To mogu odraditi, pa postavim popravljenu shemu (promene se samo vrednosti elemenata - topologija ostaje ista!)!

3-rd order (60dB/dec) HI-Pass Subsonik ulazni filter je sada preračunat na 20Hz po Chebyshev +0,2dB fo gain ripple 
(to se jedva zapazi na grafu originalne sheme)

SNR samog filtra je sa tim vrednostima oko 95dB, što je za upotrebu kod slušanja preko Phono RIAA sasvim zadovoljavajuče,
jer sama ručica+zvučnica+igla+Vinyl ploča u najboljem slučaju daju 75dB SNRja.
Ako bi se upotrebilo Subsonik filter i za Line ulaze, onda bi bilo bolje iči sa SNRjem filtra što višim.

To potegne manje otpornike u Subsonik filtru, koji onda diktiraju i veče kondove filtra.
Sa recimo kondovima 1uF, 1uF i 330uF (i 3 standardna otpornika) ima se SNR več od 113dB (opamp OPA1611(12))

Izračuni nisu baš jednostavni, u s-polju je to kalkulacija III.stepena sa baš toliko polova...pa tražiti po Horneru rešenja...itd  :-)
U MAT labu to ide jasno brže!

Tu imate uproščenu kalkulaciju za najednostavniji "Digitron", koja je vrlo dobra aproksimacija inače podužem exzaktnom kalkuliranju.

Kalkulacija u priloženoj shemi je za Butterworth filter koji nema gain rippla kod fo - freq reza! Damping faktor 0,707 ili 1/2(SQRT(2))
U shemi su vrednosti za fo=20Hz, sa dva 1uF i jednim 330nF "kondom" :-) ,  sa ciljem što višeg SNRja ( i ne u cilju spolne odgoje :-) )
Pojačanje filtra je 0dB ili +1V/V.

NIXIE je tačno dao svoje primedbe, 
kad se opampu/sklopu pojačanje podiže, opada mu BW, opada mu i SR, pogoršava se THD...itd
i to onda zapravo nije taj opamp sa kojim smo započeli (malim ili umirenim pojačanjem).
To važi za sve opampove, više su tome skloni opampovi manjeg OLGja, 
jer onda nema NFB "snage" kako (nema više zalihe OLG) da popravlja, viši harmonici su več vam BW pa tako THD narasta ...
dok opampovi visokog OLGja (120dB++) nemaju osetljivog tog fenomena do nekih +30dB pojačanja.

[Image: attachment.php?aid=36371]

.tsc   3-order SallenKey HI-pass.TSC (Size: 59,27 KB / Downloads: 1)
LP
Dragan
Reply
#23
HMAP

Popravljene vrednosti u Subsonic filtru za veči SNR, kondovi nisu veliki...Butterworth odziv filtra, vrednosti po formulama iz sheme...

Takodjer popravljene vrednosti u Loudness pasivi, elementi ekvalizacije su standardne vrednosti, kondovi takodjer nisu preterano veliki,
odziv stari loudness/novi loudness oba na 100% razvidan iz grafa,
gdje sam stari odziv več korigirao za +10dB, pa je tako lakše valutirati razlike (ako jih ima uopšte) :-)

Sveukupno pojačanje imamo Ao=10dB_max ili 3,15V/V,
sa Tone Flat, Loudness 0%, Volume max 100%
SNR razvidan iz grafa u shematiku.

Dodao sam dva kondiča u NFB IC3 i IC4 od po 10pF C10 i C11), pa jih dodaj i na PCB,
ako zatrebaju tu su...[Image: attachment.php?aid=36375]
.tsc   Preamp HMAP new.TSC (Size: 144,14 KB / Downloads: 2)
LP
Dragan
Reply
#24
da,vidi se da je povećanjem pojačanja opao SNR. cela kriva je pomerena poprilično u levo...
"Претпоставка је мајка зајеба..." : Д.В. - Дуд
🇷🇸 🇷🇸 🇷🇸
"Pretpostavka je majka zajeba..." : D.V. - Dude
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)