DIY Electronic projects
LME 49810 + Baxandal Volume control - Printable Version

+- DIY Electronic projects (https://forum.yu3ma.net)
+-- Forum: Hifi audio (https://forum.yu3ma.net/forum-3.html)
+--- Forum: Pojačivači snage - Power amps (https://forum.yu3ma.net/forum-16.html)
+--- Thread: LME 49810 + Baxandal Volume control (/thread-2123.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - Macola - 04-04-2019

(04-04-2019, 09:19 AM)NIXIE Wrote: Što se potenciometra i kondenzatora tiče, za neke se moraš na kraju odlučiti. Ono što znam je da svaki koji sam probao ima malo drugačije zvučne efekte.

Nemoj mi zameriti NIXIE, ali takve tvrdnje se potvrđuju jedino dvostruko slepim testom sa nekoliko ljudi u publici i u okviru kratkog vremenskog intervala da se publika ne zamori i ne zaboravi prethodno.
Štaviše, poželjno je isti test sa obrnutim redosledom numera ponoviti za koji dan sa istom ekipom, a možda i treći put pa izvući presek...

Imao sam prilike da iza zavese to radim iskusnim slušačima, pa je koji put pala tvrdnja da kabl od pegle bolje zvuči od XLO Signature na primer. Radio sam i placebo, gde ništa ne promenim a posle toga padnu izjave od iskusnih da je urađeno nebesko unapređenje...

Od tada takve izjave usvajam jedino posle dvostruko slepog testa sa bar 5 ili više slušača i bar 10 eksperimenata.
Uverio sam se da ocena slušača, ma koliko iskusan bio, veoma zavisi od njegovog trenutnog raspoloženja, trenutne fokusiranosti na nešto, trajanja testa, zamora, razgovora u prostoriji i sličnih stvari.

Lični ukus se ne može podvesti pod "bolje" ili "lošije", već samo pod kategoriju "lični ukus", a složićeš se da ima vrlo neobičnih ličnih ukusa koji se dosta razlikuju od prosečnog.
Štaviše, cenim razvijen sopstveni ukus i stil jer to ukazuje na jedinstvenost, posebnost neke osobe.

Ono što bi se moglo svrstati pod opšte "bolje" ili opšte "lošije" jedino može biti osrednjena izjava bar nekoliko slušača u dvostruko slepom testu, kao svojevrsnoj metodi "merenja" i ne mora biti dopadljvo svim ličnim ukusima.
Druga (po meni prva) potvrda bi bila konkretna merenja sa vrlo ponovljivim mernim rezultatima i nekoliko indirektnih kontrolnih metoda, kojima se kontroliše osnovno merenje.

Naravno da svako ima potrebu i pravo da sebi napravi ono što mu se najviše dopada, poput izbora hrane na primer, ma šta ko mislio o tome.
Potreba za uživanjem je jedna od vitalnih potreba svakog čoveka.

Pozdrav,
Macola


RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - NIXIE - 04-04-2019

(04-04-2019, 10:38 AM)Macola Wrote:
(04-04-2019, 09:19 AM)NIXIE Wrote: Što se potenciometra i kondenzatora tiče, za neke se moraš na kraju odlučiti. Ono što znam je da svaki koji sam probao ima malo drugačije zvučne efekte.

Nemoj mi zameriti NIXIE, ali takve tvrdnje se potvrđuju jedino dvostruko slepim testom sa nekoliko ljudi u publici i u okviru kratkog vremenskog intervala da se publika ne zamori i ne zaboravi prethodno.
Štaviše, poželjno je isti test sa obrnutim redosledom numera ponoviti za koji dan sa istom ekipom, a možda i treći put pa izvući presek...

Imao sam prilike da iza zavese to radim iskusnim slušačima, pa je koji put pala tvrdnja da kabl od pegle bolje zvuči od XLO Signature na primer. Radio sam i placebo, gde ništa ne promenim a posle toga padnu izjave od iskusnih da je urađeno nebesko unapređenje...

Od tada takve izjave usvajam jedino posle dvostruko slepog testa sa bar 5 ili više slušača i bar 10 eksperimenata.
Uverio sam se da ocena slušača, ma koliko iskusan bio, veoma zavisi od njegovog trenutnog raspoloženja, trenutne fokusiranosti na nešto, trajanja testa, zamora, razgovora u prostoriji i sličnih stvari.

Lični ukus se ne može podvesti pod "bolje" ili "lošije", već samo pod kategoriju "lični ukus", a složićeš se da ima vrlo neobičnih ličnih ukusa koji se dosta razlikuju od prosečnog.
Štaviše, cenim razvijen sopstveni ukus i stil jer to ukazuje na jedinstvenost, posebnost neke osobe.

Ono što bi se moglo svrstati pod opšte "bolje" ili opšte "lošije" jedino može biti osrednjena izjava bar nekoliko slušača u dvostruko slepom testu, kao svojevrsnoj metodi "merenja" i ne mora biti dopadljvo svim ličnim ukusima.
Druga (po meni prva) potvrda bi bila konkretna merenja sa vrlo ponovljivim mernim rezultatima i nekoliko indirektnih kontrolnih metoda, kojima se kontroliše osnovno merenje.

Naravno da svako ima potrebu i pravo da sebi napravi ono što mu se najviše dopada, poput izbora hrane na primer, ma šta ko mislio o tome.
Potreba za uživanjem je jedna od vitalnih potreba svakog čoveka.

Pozdrav,
Macola

Ne zameram svakako, samo rekoh svaki pot/kond/kabal zvuči malo drugačije, nije to toliko teško primetiti čak i na skromnijem sistemu. 
U ostalom, imaće prilike kad napravi pojačalo da proba lično. Samo nek predvidi dovoljno mesta na PCB neki blok kondenzatori su baš poveliki. 
A najbolje bez sprežnih kondenzatora, ako može. Na elektrolitske sprežne ja ne bih računao nikako.


RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - gimba - 09-21-2019

Dugo me nije bilo u ovoj temi jer nisam imao vremena ali sam se vratio na posao. Odradio sam probnu pcb, spakovao komponente, i poceo sa testom. Kolo u normalnoj konfiguraciji iz DS-a radi normalno s tim sto ima Overshoot ali ne hajem za njega puno jer moze da se sredi kompenzacijom s kojom se jos nisam igrao. Na pcb-u sam predvideo paralelno sa c-comp i jedan trimer kond da bih mogao da se igram s tom kompenzacijom, s tim sto mi taj trimer kond jos nije stigao. Za c-comp sam stavio 2x5pF Silver Mica kondove u paraleli. 
U prilogu imate slike i mozete videti oscilograme. Ulazni signal je 100mV/1KHz ali Overshoot ostaje isti i pri celom svipu do 20KHz. Overshoot je isti i ako povecavamo amplitudu ulaznog signala od 100mV do 1V. 
Oprerecenje je jak zicani otrponik od 8R.

E sada, kada koristim konfiguraciju sa ulaznim op-amp i integratorom onda dolazi do velikih oscilacija na 250KHz. Naravno u tom slucaju C14 ne koristim vec stavim kratkospojnik ka GND. Oscilacije prestaju kada vrhom sonde dodirnem pin 3 na ulaznom op-amp, tj. neinvertujuci ulaz LME49720. U toj konfiguraciji nisam smeo da koristim visok napon vec LME49720 ,LME49810 i izlazni deo napajam sa +-15V.  
Na pcb-u sam odvojio Gnd na 3 dela. Jedna Gnd mi je za jake struje (izlazni deo), drugi Gnd je za LME49810 i treci Gnd je za LME49720. Sva 3 Gnd-a spajam u jednoj tacki na ispravljackoj pcb jer nisam zeleo da minse jake izlazne struje i signalne struje mesaju.

Zasto se dogadjaju ove oscilacije kada se koristi ulazni op-amp i integrator? Da li je potrebna veca kompenzacija ulaznog op-ampa? I zasto oscilacije prestaju kada vrhom sonde dodirnem pin 3 ulaznog op-ampa?
Da li je moguce da kapacitivnost osciloskopa utice na to i radi kao kompenzacija?
Shema je u prilogu.


RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - gimba - 09-21-2019

Mozda bi zbog ove zmijice (mada velika je mnogo) mogao da stavim 10R paralelno sa emiterskim otpornicima i da povecam kompenzaciju ulaznog op-ampa.


RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - Macola - 09-21-2019

(09-21-2019, 06:24 PM)gimba Wrote: Dugo me nije bilo u ovoj temi jer nisam imao vremena ali sam se vratio na posao. Odradio sam probnu pcb, spakovao komponente, i poceo sa testom. Kolo u normalnoj konfiguraciji iz DS-a radi normalno s tim sto ima Overshoot ali ne hajem za njega puno jer moze da se sredi kompenzacijom s kojom se jos nisam igrao. Na pcb-u sam predvideo paralelno sa c-comp i jedan trimer kond da bih mogao da se igram s tom kompenzacijom, s tim sto mi taj trimer kond jos nije stigao. Za c-comp sam stavio 2x5pF Silver Mica kondove u paraleli. 
U prilogu imate slike i mozete videti oscilograme. Ulazni signal je 100mV/1KHz ali Overshoot ostaje isti i pri celom svipu do 20KHz. Overshoot je isti i ako povecavamo amplitudu ulaznog signala od 100mV do 1V. 
Oprerecenje je jak zicani otrponik od 8R.

Overšut jeste problem kompenzacije i rešićeš ga trimerom. I prvo pristupi dobrom podešavanju samog snagaša pa tek onda idi unazad.

Quote:E sada, kada koristim konfiguraciju sa ulaznim op-amp i integratorom onda dolazi do velikih oscilacija na 250KHz. Naravno u tom slucaju C14 ne koristim vec stavim kratkospojnik ka GND. Oscilacije prestaju kada vrhom sonde dodirnem pin 3 na ulaznom op-amp, tj. neinvertujuci ulaz LME49720. U toj konfiguraciji nisam smeo da koristim visok napon vec LME49720 ,LME49810 i izlazni deo napajam sa +-15V.  
Na pcb-u sam odvojio Gnd na 3 dela. Jedna Gnd mi je za jake struje (izlazni deo), drugi Gnd je za LME49810 i treci Gnd je za LME49720. Sva 3 Gnd-a spajam u jednoj tacki na ispravljackoj pcb jer nisam zeleo da minse jake izlazne struje i signalne struje mesaju.

Zasto se dogadjaju ove oscilacije kada se koristi ulazni op-amp i integrator? Da li je potrebna veca kompenzacija ulaznog op-ampa? I zasto oscilacije prestaju kada vrhom sonde dodirnem pin 3 ulaznog op-ampa?
Da li je moguce da kapacitivnost osciloskopa utice na to i radi kao kompenzacija?
Shema je u prilogu.

Prvo, na šemi ti je C14 čitavih 100nF. Da li je u stvarnosti 100pF? To je približni realni red veličine za to mesto.
100nF ne odgovara tom mestu u šemi.

Oscilacije ti mogu nastati iz raznih razloga i sonda može izvršiti kompenzaciju konektovanjem na pin 3 od tog op-ampa.

Sondu posmatraj kao kompleksnu impendansu, gde sama glava sonde ima određenu kapacitivnost (zavisno od toga da li je x1 ili x10), onda podužnu otpornost kabla reda koju stotinu oma, potom opet ulaznu kapacitivnost samog ulaza osciloskopa.
Induktivnost srednjeg voda kabla sonde neće praviti problem jer je prigušena podužnom otpornosti kabla.

Na pin 3 možeš staviti RC član ka masi i tako sprečiti oscilacije koje ti nastaju nekom "nevidljivom" povratnom spregom, koja pri tih 250KHz dostigne toliki pomeraj faze da pređe u pozitivnu povratnu spregu.
Taj RC član može biti takav, da otpornik bude reda 100R-1K, a kondenzator reda 10-100pF.
Pošto nepoznati parametri provociraju oscilacije, a to može biti toliko raznovrsnog porekla da se odavde (daljinski) ne može sagledati i ja nisam učestvovao u konstrukciji tog sklopa, onda za početak pokušaj to kompenzovati-prigušiti predloženim RC članom.

Pozz

P.S.

Kada je ulaz pojačala u fazi sa izlazom, onda može doći do preslušavanja izlaza na ulaz i lake sklonosti ka oscilacijama, jer to je vanserijski brz pojačavač i ima već pojačanje preko 31, a taj "integrator" nije "čist" integrator već ima sa neinvertujućeg ulaza pojačanje 1+ ono što radi integrator...


RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - Macola - 09-21-2019

Nisam nešto pratio razvoj tog pojačavača uopšte, već samo uopšteno komentarisao ne ulazeći u šemu ni malo.

Da li postoji makar jedan potvrđen primerak koji radi, ili je to prototip koji je u razvoju?


RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - gimba - 09-21-2019

(09-21-2019, 08:50 PM)Macola Wrote:
(09-21-2019, 06:24 PM)gimba Wrote: Dugo me nije bilo u ovoj temi jer nisam imao vremena ali sam se vratio na posao. Odradio sam probnu pcb, spakovao komponente, i poceo sa testom. Kolo u normalnoj konfiguraciji iz DS-a radi normalno s tim sto ima Overshoot ali ne hajem za njega puno jer moze da se sredi kompenzacijom s kojom se jos nisam igrao. Na pcb-u sam predvideo paralelno sa c-comp i jedan trimer kond da bih mogao da se igram s tom kompenzacijom, s tim sto mi taj trimer kond jos nije stigao. Za c-comp sam stavio 2x5pF Silver Mica kondove u paraleli. 
U prilogu imate slike i mozete videti oscilograme. Ulazni signal je 100mV/1KHz ali Overshoot ostaje isti i pri celom svipu do 20KHz. Overshoot je isti i ako povecavamo amplitudu ulaznog signala od 100mV do 1V. 
Oprerecenje je jak zicani otrponik od 8R.

Overšut jeste problem kompenzacije i rešićeš ga trimerom.  I prvo pristupi dobrom podešavanju samog snagaša pa tek onda idi unazad.

Quote:E sada, kada koristim konfiguraciju sa ulaznim op-amp i integratorom onda dolazi do velikih oscilacija na 250KHz. Naravno u tom slucaju C14 ne koristim vec stavim kratkospojnik ka GND. Oscilacije prestaju kada vrhom sonde dodirnem pin 3 na ulaznom op-amp, tj. neinvertujuci ulaz LME49720. U toj konfiguraciji nisam smeo da koristim visok napon vec LME49720 ,LME49810 i izlazni deo napajam sa +-15V.  
Na pcb-u sam odvojio Gnd na 3 dela. Jedna Gnd mi je za jake struje (izlazni deo), drugi Gnd je za LME49810 i treci Gnd je za LME49720. Sva 3 Gnd-a spajam u jednoj tacki na ispravljackoj pcb jer nisam zeleo da minse jake izlazne struje i signalne struje mesaju.

Zasto se dogadjaju ove oscilacije kada se koristi ulazni op-amp i integrator? Da li je potrebna veca kompenzacija ulaznog op-ampa? I zasto oscilacije prestaju kada vrhom sonde dodirnem pin 3 ulaznog op-ampa?
Da li je moguce da kapacitivnost osciloskopa utice na to i radi kao kompenzacija?
Shema je u prilogu.

Prvo, na šemi ti je C14 čitavih 100nF. Da li je u stvarnosti 100pF?  To je približni realni red veličine za to mesto.
100nF ne odgovara tom mestu u šemi.

Oscilacije ti mogu nastati iz raznih razloga i sonda može izvršiti kompenzaciju konektovanjem na pin 3 od tog op-ampa.

Sondu posmatraj kao kompleksnu impendansu, gde sama glava sonde ima određenu kapacitivnost (zavisno od toga da li je x1 ili x10), onda podužnu otpornost kabla reda koju stotinu oma, potom opet ulaznu kapacitivnost samog ulaza osciloskopa.
Induktivnost srednjeg voda kabla sonde neće praviti problem jer je prigušena podužnom otpornosti kabla.

Na pin 3 možeš staviti RC član ka masi i tako sprečiti oscilacije koje ti nastaju nekom "nevidljivom" povratnom spregom, koja pri tih 250KHz dostigne toliki pomeraj faze da pređe u pozitivnu povratnu spregu.
Taj RC član može biti takav, da otpornik bude reda 100R-1K, a kondenzator reda 10-100pF.
Pošto nepoznati parametri provociraju oscilacije, a to može biti toliko raznovrsnog porekla da se odavde (daljinski) ne može sagledati i ja nisam učestvovao u konstrukciji tog sklopa, onda za početak pokušaj to kompenzovati-prigušiti predloženim RC članom.

Pozz

P.S.

Kada je ulaz pojačala u fazi sa izlazom, onda može doći do preslušavanja izlaza na ulaz i lake sklonosti ka oscilacijama, jer to je vanserijski brz pojačavač i ima već pojačanje preko 31, a taj "integrator" nije "čist" integrator već ima sa neinvertujućeg ulaza pojačanje 1+ ono što radi integrator...

Macola, C14 u ovoj shemi je elektrolit od 220uF i nalazi se u povratnoj petlji, odredjuje donju cut off frekvenciju. On je na tom mestu samo ako koristimo klasicnu shemu iz DS-a koju mi odavno zelimo da izbegnemo uvodeci U1A i U1B. Pre svega U1A uvodimo da bi povecali ulaznu impedansu pojacavaca, a U1B uvodimo kao integrator da bi izbegli kondenzatore na putu signala. E sada, po shemi iz DS-a sam pojacavac radi korektno, s tim sto se mora bolje kompenzovati da bi se izbegao ovaj Overshoot. Sa ovim "inovacijama" pojacavac osciluje na nekih 270KHz. Kondenzator C13 (izmedju pina 1 i pina 2 kola U1A) je do sada bio 100nF ali sam ga skinuo na 150pF i nista se ne menja. Uvodjenjem R-C clana sa pina 3 U1A ka GND opet nista ne postizem, oscilacije ostaju, samo im se malo smanjila amplituda. 
Shema nije stara i nije razradjena vec smo je zajedno razradjivali u ovoj temi ti, Vojin Ilic, Nixie, Braca, Dragan100 i jos par clanova foruma. Moze da bude interesantna zato sam se ja zadrzao na ovome iako LME 49810 vise ne postoji i tezak je mnogo za nabavku. 
Od prilike samo treba bolja kompenzacija celog sklopa da se uradi ali to je jako tezak posao. Pogledaj jos jednom shemu i verujem da ces naci neka resenja. Smile
Hvala na savetima!


RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - gimba - 09-22-2019

Jutros poranio, iskljucio ulazni op-amp U1A i iskljucio integrator U1B, nasao trimer kond 6-30pF i uradio kompenzaciju pojacavackog dela.
 U prilogu imate oscilograme cetvrtke na vise frekvencija, sto mozete videti u gornjem desnom uglu osciloskopa. 
Na emiterske otpornike 0R22/5w sam dodao i male otpornike od 10R paralelno. Oscilogrami sada izgledaju bolje, tj.izgledaju jako dobro. 
Probao sam i da skinem povratnu vezu (R26, R27) sa izlaza ka U1A i  U1A napravio da bude samo bafer. Skinuo C13 i umesto njega stavio kratkospojnik i vratio u kolo C14 (220uF). Ceo sklop opet jako osciluje.
Inace, isao sam do Zokija Miletica, uzeo sam trafoe. Trazio sam da mi uradi 2x45V/3A za izlazni deo, 2x50V/0.3A za napajanje LME49810 i 2x18V/0.2A za napajanje op-ampova. Jezgra su 300W i izmedju primara i sekundara sam stavio bakarnu foliju koja ce biti uzemljena. Pokloce sam dobio od Zokija, isao da pocinkujem i nakon toga plastificirao u crnu mat. Ostaje samo da stavim ukrasne prohromske matice. 
Nabavio sam i kondenzatore 22000uF/100V i ici ce dva po kanalo posto radim dual mono monfiguraciju.


RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - vojinilic - 09-22-2019

Gimba druze, veceras cu da pogledam signale i semu, pa ti se javljam sa komentarima.


RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - Macola - 09-22-2019

Ok Gimba.
Lapsusirao sam C14 pošto sam gledao na maleckom monitoru.
Mislio sam na C13, tj. integracioni kondenzator u "integratoru".

Moguće je da sam učestvovao u nekim detaljima tog sklopa ali konstrukcija nije moja. Nema potrebe da se vraćam na početak teme i čitam sve redom...
To je konstruisao naš Dragan100. Vidim njegov "potpis", u smislu načina grandnje, a ne moj.
Svoj "potpis" ću poznati za sekundu i posle par decenija, kao i mnoge tuđe, kad steknu svoj stil i potpis.
---------------------------------------------

Sad sam u priličnoj frci sa nekim poslom i imam premalo vremena da se upustam u priču, ali ti moram odmah reći da se taj problem ne rešava simulatorom tek tako.

Da bi takav hibrid, sa integratorom ispred, stabilno radio, moraju se sasvim tačno izbalansirati integraciona konstanta "integratora" i gornja granična frekvencija slejva.
Takođe ja na primer u takvom spoju ne bih koristio toliko pojačanje slejv jedinice već bih ga sveo na krajnje minimalno, a koje još uvek dopušta stabilan rad, što će ubrzati slejv do njegovih krajnjih granica.
Slejv tu mora biti maksimalno brz.
Princip je jednostavan. Onaj ko je vozač mora biti sporiji od izvršitelja...

Ti prvo možeš probati stanje sa skinutim C13 (što je još uvek kašnjenje jer U1A ipak ima konačan slew rate), probati tako da vidimo da li će i na kojoj frekvenciji oscilovati naprava, pa ako ne osciluje onda polako uključivati C13 od najmanjih vrednosti pa ka većim.

Vojče je do savršenstva upoznat sa principom takve gradnje i ako ima vremena...


RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - gimba - 09-22-2019

Hvala puno gospodo. Smile 
Ja sam za pocetak od U1A napravio bafer i isprobao sam samo integrator (U1B). Kolo je vec dosta stabilnije samo ima Overshoot sa dugackom zmijom iza. Overshoot smirujem tako sto na Pin3 U1A (bafera) stavim trimer 2K2 i kond ka zemlji 44pF. Tada zmija totalno nestaje ali onda imam blag pad zaravni kod kvadratnog signala. Naravno C14 sam skroz iskljucio i stavio kratkospojnik na to mesto. 
Integrator radi sasvim dobro jer sam probao sa ofsetom ulaznog signala do +-5V. 
Razmislao sam da smanjim pojacanje LME49810 na malo preko 10x. Sada je pojacanje (mereno) 33x


RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - Dragan100 - 09-22-2019

(09-22-2019, 10:43 AM)Macola Wrote: Ok Gimba.
Lapsusirao sam C14 pošto sam gledao na maleckom monitoru.
Mislio sam na C13, tj. integracioni kondenzator u "integratoru".

Moguće je da sam učestvovao u nekim detaljima tog sklopa ali konstrukcija nije moja. Nema potrebe da se vraćam na početak teme i čitam sve redom...
To je konstruisao naš Dragan100. Vidim njegov "potpis", u smislu načina grandnje, a ne moj.
Svoj "potpis" ću poznati za sekundu i posle par decenija, kao i mnoge tuđe, kad steknu svoj stil i potpis
.
---------------------------------------------  

Sad sam u priličnoj frci sa nekim poslom i imam premalo vremena da se upustam u priču, ali ti moram odmah reći da se taj problem ne rešava simulatorom tek tako.

Da bi takav hibrid, sa integratorom ispred, stabilno radio, moraju se sasvim tačno izbalansirati integraciona konstanta "integratora" i gornja granična frekvencija slejva.
Takođe ja na primer u takvom spoju ne bih koristio toliko pojačanje slejv jedinice već bih ga sveo na krajnje minimalno, a koje još uvek dopušta stabilan rad, što će ubrzati slejv do njegovih krajnjih granica.
Slejv tu mora biti maksimalno brz.
Princip je jednostavan. Onaj ko je vozač mora biti sporiji od izvršitelja...

Ti prvo možeš probati stanje sa skinutim C13 (što je još uvek kašnjenje jer U1A ipak ima konačan slew rate), probati tako da vidimo da li će i na kojoj frekvenciji oscilovati naprava, pa ako ne osciluje onda polako uključivati C13 od najmanjih vrednosti pa ka većim.

Vojče je do savršenstva upoznat sa principom takve gradnje i ako ima vremena...

Prečekirao sam cijelu temu i nisam našao nigdje da sam postavio ovu konstrukciju pojačala!
Evo kratkog rezimea dogadjaja koji su direktno vezani na zadnju shemu koju sam našao u Postu #249 TU:
https://forum.yu3ma.net/thread-2123-post-93522.html#pid93522 
Gdje @gimba pita za vrednosti elementa...

Post#65 i #69 @Macola predlog zamjene ulaznog {C+R} sa integratorom
Post#91 @vojinilic predlog/opcija DCservo
Post#105 @Macola preliminarni koncept
Post#113 @gimba shema pojačala
Post#120 @Dragan100 komentari na shemu, šum , THD, sveukupno pojačanje (na bazi postova#114 - 119)
Post#141 @Macola predlog limitacijskih/klamp antirednih zenerka na ulazu
Post#144 @Macola koncept ulaza, i napomena takodjer na odabir vrednosti elementa!
Post#169 @gimba rezime shema dotadašnjih predloga
Post#172 @Macola shema AMP_gimba
Post#179 @vojinilic predlaže malo promenjenu @Macola principijelnu shemu
Post#245 kasnije i #249 @gimba shema pojačala LME49810+LME49720

Od tu pa do ponovnog javljanja @gimba
https://forum.yu3ma.net/thread-2123-post-98756.html#pid98756
sasvim smo zaboravili na njega!

---------------------------------------------------

@gimba
Po kojoj shemi si uradio PCB i koje su tačno vrednosti?


RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - gimba - 09-22-2019

Dragane,

u prilogu imate shemu po kojoj je uradjen pcb. Mogu postaviti i layout pcb-a ako je potreban. 
Gnd je podeljen na 3 dela. Jedan je za jake struje, drugi je za LME49810 i njegove okolne komponente, i treci Gnd je za o0-amp LME49720. Svi Gnd se spajaju u jednoj tacki na Psu Pcb-u. 
Vrednosti komponenata su iste kao na shemi sem C13 koj je 100pF, ne 100nF kao sto je na shemi.


RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - Dragan100 - 09-22-2019

OK.
Znači po principjelnoj shemi TU
https://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=29171

Pokušao bi sa ovim vrednostima u tvojoj zadnjoj shemi :
R26 stavi 15K - 22K
R27 stavi 1K5 - 2K2
R11 i R16 stavi 10K

Pojačanje = (R11/(R11+R16))*(1+(R26/R27))

C13 stavi 270pF - 470pF (probaj sa 330pF)
C14 kratkospojnik
R25 možda na 220K - 330K (inače i sa 100K smo dovoljno nisko sa DCservom, 1,5Hz)

kompenzacija C_comp trimmer (LME49810) negdje oko 18pF - 22pF, utrimovao si ga več u prijašnjem postu!

Drugo u shemi izgleda OK!

Koji je napon napajanja?
Bias izlaznih?
Bias izlaznih neka je oko 100mA/paru, pad napona na R6 oko 22mV +/-2mV
Za izlazno opterečenje šta se ima?
Remote sense upotrebljavaš u ovim preliminarnim testovima? (za sada radije ne!)


RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - gimba - 09-22-2019

(09-22-2019, 09:16 PM)Dragan100 Wrote: Koji je napon napajanja?
Bias izlaznih?
Bias izlaznih neka je oko 100mA/paru, pad napona na R6 oko 22mV +/-2mV
Za izlazno opterečenje šta se ima?
Remote sense upotrebljavaš u ovim preliminarnim testovima? (za sada radije ne!)
Hvala Dragane. 
Probacu ove kombinacije i postavljam oscilograme.
Napon napajanja je +-60VDc.
Napon napajanja op-amp je +-15VDc.
Bias izlaznih je upravo taj koj ste rekli.
Izlazno opterecenje su 3 ogromna zicana otpornika od 24R u paraleli, sto znaci 8R. Imaju veliku induktivnost jer su zicani ali drugo opterecenje nemam.
Remote sense nisam koristio do sada i necu jos uvek dok ne uspostavimo jaku i stabilnu osnovu za dalje egzibicije.


RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - Dragan100 - 09-22-2019

LME49810 ima lokalno pojačanje oko 33x, što mi dijeluje previsoko pa i nepotrebno tako visoko u ovoj konfiguraciji sa LME49720 ispred u ulozi PID kontrolnog opampa.
Povečaj R12 i R18 na 680R (sada 240R), lokalno pojačanje LME49810 imat čemo oko 11 - 12X, što je sasvim dovoljno.
LME49720 imat če tako max 5-6Vpeak amplitudu za punu izlaznu amplitudu pojačala, ranga nešto manje od 58Vpeak napajanjem +/-60VDC
Opterečenje tim žičanim otpornicima bit če OK.


RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - gimba - 09-22-2019

(09-22-2019, 10:08 PM)Dragan100 Wrote: LME49810 ima lokalno pojačanje oko 33x, što mi dijeluje previsoko pa i nepotrebno tako visoko u ovoj konfiguraciji sa LME49720 ispred u ulozi PID kontrolnog opampa.
Povečaj  R12 i R18 na 680R (sada 240R), lokalno pojačanje LME49810 imat čemo oko 11 - 12X, što je sasvim dovoljno.
LME49720 imat če tako max 5-6Vpeak amplitudu za punu izlaznu amplitudu pojačala, ranga nešto manje od 58Vpeak napajanjem +/-60VDC
Opterečenje tim žičanim otpornicima bit če OK.

LME49810 ima tacno 33x lokalno pojacanje  merio sam danas. Imam u planu da ga smanjim na nesto preko 10x jer bi ispod 10x vec bio nestabilan. Uvescu ove izmene pa javljam sta se desava. Hvala puno.


RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - Dragan100 - 09-23-2019

Pripremio sam ti popravak tvoje sheme sa zamjenama vrednosti nekoliko elementiča.

Napon napajanja imaš +/-60VDC UREG
(izmedju testiranja pratičeš i koliko imaš napajanje tvrdo, to-jest koliko kleca sa izlaznim opterečenjem)
Opterečenje imaš 8R0 podosta induktivno i sa podosta zalihe snage
-stavi cca 3-5Metra dužine barem 1mm˘2 upredene parice do priključka na opterečenje (24R//24R//24R)

TEST LME49810 i utrimovanje 10KHz četvrtke

-U1A Buffer Gain x1, C13 kratak spoj, eliminacija ulaznog Integratora

-R11 i R16 staviti 7K5,
ulazna impedanca tako ranga 18K i neče biti preveliko opterečenje prijašnjem sklopu, (najverovatnije Baxendall volume?)
Opcija/info: D2 i D3 anti-redno zenerice možemo zamjeniti TVS-Bi-directional-diodama
https://www.digikey.com/products/en/circuit-protection/tvs-diodes/144

-R12 i R18 staviti 680R
-C14 kratak spoj (imamo DCservo)

-R1 staviti kratak spoj, R2 staviti 5K6 1W
sada 10K+10K imaš tek 2,5mA koja biasira zenericu D1 (5V1), dalje preko R4 33K deaktivira MUTE
u slučaju aktivnog ClipFlag pina1 LME49810, gladna LED D4 oborit če taj napon,
posledično stavljat če ti LME49810 u MUTE, iako ne, tu smo tim vrednostima (10K+10K) sasvim na granici,
pa može Random u MUTE

-R14 stavi 82K, povišanim biasem drivera, držimo tako max brzinu SR
Q3 i Q4 disipirat če skoro po 1W svaki, hladnjačiči po sliki uradka izgledaju dovoljni...

-Hladnjak za LME49810 je stvarno "impozantan", preko-dovoljan, 
ako nemaš izolovan LME49810 od hladnjaka, hladnjak ti je onda na -RAILu/napajanju
ako imaš izolovan, onda je hladnjak potrebno staviti na GND

-Izlazni 2SA1169/2SC2773 nemaju kontra diode u pakungi, potrebno je dopuniti na PCBju izlazne zaštitne kontra diode
za primere visokih Spikova izlaza generisanih iz reaktivnog opterečenja! (vidi shemu TEST01)

U shemi vidim da imaš predvidjeno dodatno regulisano napajanje za LME49810:
Kad budeš(mo) stavljao(li) to dodatno regulisano napajanje koje če imati nekih 10V viši napon od izlaznih BJTja,
(tako čemo "iscijediti" max iz LME49810 (po pitanju izlazne max naponske amplitude))
potrebno je ugurati dve diode (vidi shemu TEST01) i tako izolovati izlazni napon UNREG (neregulisani (+/-)60VDC UNREG)
od (+/-)VCC-REG koji če biti ranga +/-70VDC REG

[Image: attachment.php?aid=31019]

EDIT: Pripremam za to vreme izmjena po PCBju upute za TEST01
-bias struje
-DC Offset
-odziv na 10KHz četvrtku i utrimovanje C_comp trim-kond
-klipping Sinus
-merenje napajanja pod opterečenjem


RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - gimba - 09-23-2019

(09-23-2019, 12:43 PM)Dragan100 Wrote: Pripremio sam ti popravak tvoje sheme sa zamjenama vrednosti nekoliko elementiča.

Napon napajanja imaš +/-60VDC UREG
(izmedju testiranja pratičeš i koliko imaš napajanje tvrdo, to-jest koliko kleca sa izlaznim opterečenjem)
Opterečenje imaš 8R0 podosta induktivno i sa podosta zalihe snage
-stavi cca 3-5Metra dužine barem 1mm˘2 upredene parice do priključka na opterečenje (24R//24R//24R)

TEST LME49810 i utrimovanje 10KHz četvrtke

-U1A Buffer Gain x1, C13 kratak spoj, eliminacija ulaznog Integratora

-R11 i R16 staviti 7K5,
ulazna impedanca tako ranga 18K i neče biti preveliko opterečenje prijašnjem sklopu, (najverovatnije Baxendall volume?)
Opcija/info: D2 i D3 anti-redno zenerice možemo zamjeniti TVS-Bi-directional-diodama
https://www.digikey.com/products/en/circuit-protection/tvs-diodes/144

-R12 i R18 staviti 680R
-C14 kratak spoj (imamo DCservo)

-R1 staviti kratak spoj, R2 staviti 5K6 1W
sada 10K+10K imaš tek 2,5mA koja biasira zenericu D1 (5V1), dalje preko R4 33K deaktivira MUTE
u slučaju aktivnog ClipFlag pina1 LME49810, gladna LED D4 oborit če taj napon,
posledično stavljat če ti LME49810 u MUTE, iako ne, tu smo tim vrednostima (10K+10K) sasvim na granici,
pa može Random u MUTE

-R14 stavi 82K, povišanim biasem drivera, držimo tako max brzinu SR
Q3 i Q4 disipirat če skoro po 1W svaki, hladnjačiči po sliki uradka izgledaju dovoljni...

-Hladnjak za LME49810 je stvarno "impozantan", preko-dovoljan, 
ako nemaš izolovan LME49810 od hladnjaka, hladnjak ti je onda na -RAILu/napajanju
ako imaš izolovan, onda je hladnjak potrebno staviti na GND

-Izlazni 2SA1169/2SC2773 nemaju kontra diode u pakungi, potrebno je dopuniti na PCBju izlazne zaštitne kontra diode
za primere visokih Spikova izlaza generisanih iz reaktivnog opterečenja! (vidi shemu TEST01)

U shemi vidim da imaš predvidjeno dodatno regulisano napajanje za LME49810:
Kad budeš(mo) stavljao(li) to dodatno regulisano napajanje koje če imati nekih 10V viši napon od izlaznih BJTja,
(tako čemo "iscijediti" max iz LME49810 (po pitanju izlazne max naponske amplitude))
potrebno je ugurati dve diode (vidi shemu TEST01) i tako izolovati izlazni napon UNREG (neregulisani (+/-)60VDC UNREG)
od (+/-)VCC-REG koji če biti ranga +/-70VDC REG

[Image: attachment.php?aid=31019]

EDIT: Pripremam za to vreme izmjena po PCBju upute za TEST01
-bias struje
-DC Offset
-odziv na 10KHz četvrtku i utrimovanje C_comp trim-kond
-klipping Sinus
-merenje napajanja pod opterečenjem

Dragane, 
 
uradio sam sve izmene sem kontra dioda na izlaznim parovima. 

-Pre svega, stavio sam kabl od 2.5m preseka 1.5mm do opterecenja. 
-Zamenio otpornike po vasem poslednjem predlogu. 
-U1A sam jos juce napravio kao bafer. 

Trafoe sam uradio sa 3 izlaza. Imamo 2x45Vac/3A, imamo 2x50Vac/0.3A i imamo 2x18Vac/0.2A. Jezgra su za 300W. Imamo samo 5V vise napajanje za LME49810. 

Imam jedan problem, ne mogu mirnu struju da povecam vise od 30mA sada sam primetio ali to cu sada sredim promenom otpornika R8 i R21. 
Mislim da treba.da se stavi R-C clan na samom ulazu jer po plavom trace-u (Pin1 U1A) vidim da pikuje malo pa se taj pik verovatno prenosi i na sam izlaz, samo pojacan ili da se nekako drugacije to kompenzuje.
Oscilograme imate u prilogu. Plavi trace na osciloskopu je ulazni signal iz generatora.
Zuti trace na osciloskopu je izlaz meren na samom kraju emiterskih otpornika.


RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - gimba - 09-23-2019

(09-23-2019, 12:43 PM)Dragan100 Wrote: Pripremio sam ti popravak tvoje sheme sa zamjenama vrednosti nekoliko elementiča.

Napon napajanja imaš +/-60VDC UREG
(izmedju testiranja pratičeš i koliko imaš napajanje tvrdo, to-jest koliko kleca sa izlaznim opterečenjem)
Opterečenje imaš 8R0 podosta induktivno i sa podosta zalihe snage
-stavi cca 3-5Metra dužine barem 1mm˘2 upredene parice do priključka na opterečenje (24R//24R//24R)

TEST LME49810 i utrimovanje 10KHz četvrtke

-U1A Buffer Gain x1, C13 kratak spoj, eliminacija ulaznog Integratora

-R11 i R16 staviti 7K5,
ulazna impedanca tako ranga 18K i neče biti preveliko opterečenje prijašnjem sklopu, (najverovatnije Baxendall volume?)
Opcija/info: D2 i D3 anti-redno zenerice možemo zamjeniti TVS-Bi-directional-diodama
https://www.digikey.com/products/en/circuit-protection/tvs-diodes/144

-R12 i R18 staviti 680R
-C14 kratak spoj (imamo DCservo)

-R1 staviti kratak spoj, R2 staviti 5K6 1W
sada 10K+10K imaš tek 2,5mA koja biasira zenericu D1 (5V1), dalje preko R4 33K deaktivira MUTE
u slučaju aktivnog ClipFlag pina1 LME49810, gladna LED D4 oborit če taj napon,
posledično stavljat če ti LME49810 u MUTE, iako ne, tu smo tim vrednostima (10K+10K) sasvim na granici,
pa može Random u MUTE

-R14 stavi 82K, povišanim biasem drivera, držimo tako max brzinu SR
Q3 i Q4 disipirat če skoro po 1W svaki, hladnjačiči po sliki uradka izgledaju dovoljni...

-Hladnjak za LME49810 je stvarno "impozantan", preko-dovoljan, 
ako nemaš izolovan LME49810 od hladnjaka, hladnjak ti je onda na -RAILu/napajanju
ako imaš izolovan, onda je hladnjak potrebno staviti na GND

-Izlazni 2SA1169/2SC2773 nemaju kontra diode u pakungi, potrebno je dopuniti na PCBju izlazne zaštitne kontra diode
za primere visokih Spikova izlaza generisanih iz reaktivnog opterečenja! (vidi shemu TEST01)

U shemi vidim da imaš predvidjeno dodatno regulisano napajanje za LME49810:
Kad budeš(mo) stavljao(li) to dodatno regulisano napajanje koje če imati nekih 10V viši napon od izlaznih BJTja,
(tako čemo "iscijediti" max iz LME49810 (po pitanju izlazne max naponske amplitude))
potrebno je ugurati dve diode (vidi shemu TEST01) i tako izolovati izlazni napon UNREG (neregulisani (+/-)60VDC UNREG)
od (+/-)VCC-REG koji če biti ranga +/-70VDC REG

[Image: attachment.php?aid=31019]

EDIT: Pripremam za to vreme izmjena po PCBju upute za TEST01
-bias struje
-DC Offset
-odziv na 10KHz četvrtku i utrimovanje C_comp trim-kond
-klipping Sinus
-merenje napajanja pod opterečenjem

Dragane, 
 
uradio sam sve izmene sem kontra dioda na izlaznim parovima. 

-Pre svega, stavio sam kabl od 2.5m preseka 1.5mm do opterecenja. 
-Zamenio otpornike po vasem poslednjem predlogu. 
-U1A sam jos juce napravio kao bafer. 

Trafoe sam uradio sa 3 izlaza. Imamo 2x45Vac/3A, imamo 2x50Vac/0.3A i imamo 2x18Vac/0.2A. Jezgra su za 300W. Imamo samo 5V vise napajanje za LME49810. 

Imam jedan problem, ne mogu mirnu struju da povecam vise od 30mA sada sam primetio ali to cu sada sredim promenom otpornika R8 i R21. 
Oscilograme imate u prilogu. Plavi trace na osciloskopu je ulazni signal iz generatora.
Zuti trace na osciloskopu je izlaz meren na samom kraju emiterskih otpornika.