DIY Electronic projects

Full Version: Aikido Cathode Follower sa 6N3P-EV
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Stajalo mi to u nekoj plastičnoj kutiji, bilo mi žao da bacim. Kupim kutiju, novi trafo i spakujem. Od lampi može još 5670, 6CC42, ili E88CC i 6N23P (sa adapterom za 6N3).
Šemice
Izmereno je sledeće sa 5670 lampama:

Pojačanje: 0,92

Frekventni opseg (-3dB) mereno na opterećenju 20koma+360pF: 2Hz-950kHz

Izlazna impedansa 1KHz: 580oma

Čiste pravilne četvrtke na 20kHz
(01-17-2022, 09:18 AM)NIXIE Wrote: [ -> ]Od lampi može još 5670, 6CC42, ili E88CC i 6N23P (sa adapterom za 6N3).

Aikido catode follower, Buffer <1V/V , gdje imamo za opterečenje gornje lampe, donji CCS odradjen "istom" lampom,
pa se njih nelinearnosti poklapaju i u večini anuliraju,
na kraju sa rezultatom vrlo FLAT freq karakteristike i niskim THDjem.

Boldovao sam text, jer se za ovu topologiju mogu upotrebiti i druge lampe, ali treba obratiti pažnju na AC drivovanje donjeg CCSa/lampe.
Gornja lampa je direktno sa anodom na +HV i svaki šum PSUja se reflektira na gornjoj lampi sa { (m + 1)R_katode + R_plate} !
Donja lampa je odvojena od PSUja pa ji treba na Grid postaviti takodjer tu PSU smetnju.
Grid lampe je za m osjetliviji, pa treba na donju lampu/CCSa dovesti za toliko atenuiran signal smetnje PSUja.
Time smo postigli poboljšanje PSRR sklopa!

Zato su postavljeni (330nF + 180K, i 5K1):
AC pojačanje takvog driva Grida je = 1 + 180K/5K1 = 36,3 = što bi nam trebalo dati m odabrane lampe
A freq HI Pass filtra nam je onda:
freq (-3dB) = 1 / {2π (180K + 5k1) 330nF} = 2,6Hz

Promenimo lampu koja ima m = 30

-5K1 pustimo
180K trebamo sada promeniti u vrednost= ( m - 1 ) 5K1  =  147K9 i stavimo 150K
takodjer i 330nF sada u vrednost = 1 / {2π (150K + 5k1) 2,6Hz} = 395nF stavimo 470nF
ili pustimo tih 330nF, time da se nam je rez (-3dB) sad podigao na cca 3,1Hz

Može se ugurati i trimmpot 10K, pa sa nestabilisanim naponom +200VDC, koji ima par V 100Hz rippla,
kratkospojenog ulaza, podesimo trimmpot tako, 
da odčitavamo na izlazu sa DMMom VAC najmanju vrednost (osciloskopom još lakše), tada smo postigli največi PSRR.
Izmeri se vrednosti trimmpota i otpornika i postavi se fixne otpornike najbliže vrednosti, 

a PSU tako-i-tako imamo regulisanog sa več dovoljno dobrim PSRRjem!

[Image: attachment.php?aid=36916]

A pošto hočemo i kvalitetno grijanje:

[Image: attachment.php?aid=36914]


[attachment=36914][attachment=36915][attachment=36916][attachment=36917]
Mogu razne lampe da se koriste, šta god imaš pri ruci, ali jedino su praktične duple triode.Više mi se sviđa zvuk ovoga nego klasičnog cathode follower-a. 

Mi 5670/6N3 lampe je oko 36. Konkretno sam mislio na to koje lampe se mogu koristiti u ovom uređaju. 

Sa E88CC anodna struja je 9-10mA u ovom kolu bez izmene elemenata. 

Lampe uglavnom kupujem uparene ako takvih ima. Ako nema pravim skalameriju pa ih sam uparim koliko toliko. 

TESLA 6CC42 iz 60-tih prošlog veka  iz nekog razloga imaju najbolji zvuk od svih sa ovim pinout-om koje sam probao. A nisu ni jeftine. 

Problema sa brumom nema.

Kod ovakvih topologija gde je gornja katoda na pola anodnog napona, mora se podići grejanje na potencijal oko 1/4 anodnog napona. 

Kad su lampe u balonu uparene, napon na izlazu je tačno pola anodnog napona, ovde je izmereno 100V skoro tačno.
"TESLA 6CC42 iz 60-tih prošlog veka iz nekog razloga imaju najbolji zvuk od svih sa ovim pinout-om koje sam probao."
To je zato što onaj ko ti ih je dao čita puno pa pročitao i kupio. Smile Smile Smile
Priznajem da si puno bolje informisan od  nas ostalih.  Blackpower