DIY Electronic projects

Full Version: Low memory
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
U poslednje vremem mi racunar cesto izbaci zuti touglic za problme u funkcionisanju softvera i posle toga pukne firefox ili chrome. Greska koju izbaci je low memory. kad udjem u task manager vidim da mi prilikom otvaranja firefoxa ili chrome otvori gomilu puta i pri tom svaki otvoreni uzme deo memorije od 20Mb do 400MB. Da li je ovo greska softvera a ako nije a li moze da se nekkao ukine otvaranej toliko tabova
Bez obzira na broj otvorenih tab-ova moderni brauzeri imaju neke svoje posebne procese i to grabi memoriju. Predlog je da probaš npr. 'Brave' ili 'Vivaldi' (preporuka) brauzer sa uvozom svih lozinki i markiranih strana (bookmarks). Oba su bolja od 'Chrome' iako dele istu osnovu (Chromium). Još radne memorije nije zgoreg a za stariju generaciju računara nije ni skupa.