DIY Electronic projects

Full Version: Od plastičnog smeća do goriva za avione
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Koristeći proces poznat pod imenom "Piroliza", moguće je dobiti gorivo od plastike. Neki kažu da se ulaže previše energije u ovaj proces i da nije dovoljno "zelen". Šta vi mislite?

Izvor: https://arstechnica.com/science/2021/05/...nd-220o-c/
Polietilen niske gustine (LDPE) se lako proizvodi (bez upotrebe hemije), ali se teško razlaže u komponente početne sirovine - gasa etilena, C2H4.
Za dobijanje LDPE potreban je "samo" kompresor koji će ga sabiti na oko 3000bar, a zatim u reaktoru dolazi do polimerizacije u prisustvu katalizatora.
Postoji i proces na nižem pritisku, ali zahteva hemiju i plaćanje licenci, pa su zato hiperkompresori i dalje tražena roba:
https://www.burckhardtcompression.com/so...roduction/
Iz vremena kada sam se "družio" s tim mašinama zadržao sam kao uspomenu kvarcni davač pritiska za 3000bar u kome se pritisak gasa prenosi na kvarc pomoću rubinske kuglice.

Zbog široke upotrebe LDPE u vidu pakovanja za namirnice (kese, kutije) on predstavlja ekološki problem u zemljama gde se smeće ne spaljuje, a u palionicama smeća je dobrodošao jer pri njegovom sagorevanju nastaje samo CO2 i voda.
Što se tiče predloženog procesa, mislim da zaslužuje pažnju i dalji razvoj jer čak iako je skup, treba ga analizirati pre svega uzimajući u obzir ekološki faktor.
Plastika u morima je ogroman problem, a LDPE čini dobar deo tog problema.

Pozdrav
Kod pirolitickih kotlova za grejanje se drvo samo u pocetnom procesu dogreva spoljnim izvorom energije obicno isto drvetom. Kad otpocne izdvajanje gasaova iz drveta - piroliza , gasovi se uvode u zonu sagorevanja pa tako proces "ide sam od sebe"
Ako bi se ovim postupkom makar samo resio problem LDPE otpada makar za zagrevanje pa je dosta.