DIY Electronic projects

Full Version: Varstroj Varin 1400
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Dali neko zna koje su oznake izlaznih dioda na hladnjaku inverterskog aparata Varstroj Varin 1400 ?
Hvala
Imam neku šemu sa neta za Varin1700, ručno crtana, neko radio reversni inženjering. Tamo su STTH6003CW, 5 kom. Postaviću ti šemu ako hoćeš mada možeš i sam da je skineš, postoji verovatnoća da su slični aparati.
Imam tu šemu.Te su slabe,ovde trebaju jače jer su samo dve.Neko je tu prčko pre mene i dioda nema-posečene im nogice.
Uglavnom idu ove 60APU04, e sad tesko je naci kvalitetne kod nas u radnjama.
Jedno vreme sam ih uzimao u Inter hitu iz Nisa tu su bile najkvalitetnije...
Dragane,
hvala na informaciji .