DIY Electronic projects

Full Version: Aikido Cathode Follower sa 6N6P
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Prethodno je u kutiji bilo Aikido Line pretpojačalo sa 6N3/5670, odnosno mogle su se koristiti i E88CC+adapteri. Pojačanje 18x mi nije bilo potrebno za digitaliju, tako da sam izvadio PCB pretpojačala i napajanja (varijanta sa CRCRC filtracijim) i uradio umesto toga buffer po šemi ACF sa jediničnim pojačanjem i novo napajanje za visoki napon sa Maida style regulatorom. Ovo sad dosta bolje zvuči. Sprežni kondenzatori su Mudorf Aluminium Evo Oil, neka srednja klasa, ali su lizuzetno lepo legli u ovo, nisu preveliki fizički.

Prva varijanta je bila sa rotacionim prekidačem za izbor ulaza i širmovanim kablovima, na kraju sam njega koristio samo za pogon ulaznih relejčića Takamisawa, a širmovane kablove zamenio upredenim paricama. Ožičenje je izvedeno posrebrenim bakarnim žicama u teflonskoj izolaciji (osim sporednih stvari releja i slično). Nemam šemu ulaza sa relejčićima.

Na PCB postoje jumper-i za katodne otpornike. Kad su svuda oba jumper-a uključena, katodni otpornici su 90oma (paralelno 180+180) što pasuje za 6N6P, a može da radi i 6N1P ali nije optimalno, mala je anodna struja samo 4-5mA. Kad se isključi svuda po jedan jumper, onda su katodni otpornici 180 oma što pasuje za E88CC, 6N23P i slično. Napon napajanja je 185VDC, anodna struja oko 19mA za 6N6P i 10mA za E88CC. Napon grejanja je 12,6VDC, grejači lampi su vezani na red. Takav trafo sam imao od pre, u principu bolje je uraditi 6,3VDC i povezati grejače paralelno, a može biti i veći napon napajanja sklopa, recimo 250VDC.

6N6P meni dosta bolje zvuči, čvršće i dinamičnije, dok je sa E88CC "lampaškiji" zvuk, malo mekši i prijatniji (po želji).
Pravićeš ti to sa 6e5p. Smile
(12-12-2019, 01:02 PM)skrstic Wrote: [ -> ]Pravićeš ti to sa 6e5p. Smile

Prvo da čujemo to tvoje. Cool
Probao LED bias umesto katodnih otpornika. LED su iz Kelco 8mm crvene. Maksimalnu struju kroz LED ne znam, nema podataka, računam da je 20mA mada je verovatno malo više za te 8mm LED. Razmišljam da stavim po dve u parelelu, praktično su im isti naponi kod svih, izmereno je 1,77V pri 16mA struje kad se ugreju lampe dobro. DC visoki napon je stavljen na 190V, raw DC je 225V ispred regulatora.

Zvuk je svetliji i otvoreniji nego sa otpornicima, ima više detalja i bolje zvuči, tako da ću verovatno malo prigušiti srednje i visoke na zvučnicima. Po meni ovo ostaje do daljnjeg ako ne dođe do crkavanja LED.

Imam i zelene LED, kao opciju za E88CC, njima je napon nešto viši. Probaću E88CC sa ovim LED, ali biće struja veća od 10mA. Pošto imam džampere, mogu da uradim obe varijante, crvene ili zelene LED za 6N6P/E88CC, ili LED bias i otpornički bias ali samo za 6N6P.
(02-10-2020, 10:45 AM)NIXIE Wrote: [ -> ]Probao LED bias umesto katodnih otpornika.
Zvuk je svetliji i otvoreniji nego sa otpornicima, ima više detalja i bolje zvuči, tako da ću verovatno malo prigušiti srednje i visoke na zvučnicima. Po meni ovo ostaje do daljnjeg ako ne dođe do crkavanja LED.
Imam i zelene LED, kao opciju za E88CC, njima je napon nešto viši. Probaću E88CC sa ovim LED, ali biće struja veća od 10mA. Pošto imam džampere, mogu da uradim obe varijante, crvene ili zelene LED za 6N6P/E88CC, ili LED bias i otpornički bias ali samo za 6N6P.

Hocemo jos
(02-10-2020, 10:49 AM)branko tod Wrote: [ -> ]Hocemo jos

Paaa, nema više, sve sam probao. Big Grin
Staviti LEDicama u paraleli svakoj jos po mali otpornik
ranga 10...22R, jedna LED dovoljno da ima par mV manji provodni napon,
pa ce vecinu struje sama provoditi.
(02-10-2020, 11:19 AM)Dragan100 Wrote: [ -> ]Staviti LEDicama u paraleli svakoj jos po mali otpornik
ranga 10...22R, jedna LED dovoljno da ima par mV manji provodni napon,
pa ce vecinu struje sama provoditi.

Mogu na red da stavim recimo 10 oma svakoj LED, to nije loša ideja ako se odlučim da stavim paralelne LED. Ili da probam da ih uparim, ove su sve jako slične, isti je napon na svakoj, videću po sjaju da li kroz neku prolazi mnogo manja struja. Ostavio bih ovako, samo me malo brine da ne pregori na 16mA trajne struje ako je nazivna struja 20mA, ne bi trebalo, ali to su Kineske LED nejverovatnije.