DIY Electronic projects

Full Version: LDO regulatori sa 4mikroV izlaznog naponskog šuma
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Sa AMB strana, kompletno rešenje: 

https://www.amb.org/audio/sigma78_sigma79/
Evo, da "kidnapujem" Bockovu temu sa novim informacijama.

Linear Technology, sada u okviru Analog Devices, je konačno lansirao negativnu verziju svoje serije vrhunskih pozitivnih LDO regulatora LT304x (LT3094, do sada smo imali LT3042 (200mA) i LT3045 (500mA), izl. napon do 15V):
https://www.analog.com/media/en/technica...lators.pdf
Za razliku od pozitivne verzije, LT3094 ima i viši izlazni napon, čak do 19,5V.

Sa ukupnim šumom od 0,4uV u opsegu do 100kHz i PSRR od 77dB na 1MHz, to su verovatno najbolji postojeći regulatori na tržištu. Teško ih je prevazići i diskretnom gradnjom.
Mogu se vezivati paralelno radi dobijanja većih izlaznih struja.
Jedina mana im je kućište - QFN ili MSSOP sa 12 pinova, pa nisu baš za ručni rad.

Kinezi već neko vreme nude mini pločice sa zalemljenim regulatorima 3042 i 3045 za 8 do 10 dolara (takodje i paralelne verzije), a verovatno će se uskoro pojaviti i 3094. Kada se taj bude pojavio, neću više imati potrebu za Hypex-ovim regulatorima, tim pre što oni idu samo do 12V.

Pozdrav
U prilogu je poređenje nekoliko integrisanih regulatora po kriterijumu šuma.

Vidimo da klasični regulatori (78x, Lm317 itd.) u opsegu od 100Hz do 10kHz imaju konstantan i praktično isti šum, koji zatim opada s 20dB/dec.
Izuzetak su LM2940 (LDO) i LM350 - njihov šum raste s frekvencijom.

LT3042 je u istom frekv. opsegu na nivou od par nv/rt(Hz) - mogli bi i da prebrojimo koliko op-ampova ima taj nivo šuma na ulazu.

Dodatkom de-noiser-a, 317 ulazi u opseg od 1 do 10nV/rt(Hz), pa o šumu više nema potrebe pričati.

Pozdrav
P.S. Hteo sam da postavim link za sliku, ali mi tada editior pravi haos. Sliku je na flickr postavio Gerhard Hoffmann s velikog foruma.
[attachment=34065]