DIY Electronic projects

Full Version: AVR simulator
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
U AVRstudio ne moze da se uveze hex fajl Sad
Pa bih zamolio za preporuku za neki free pod win10
Ja koristim Proteus koji radi dobro simulacije na mikrokontrolerima PIC a predpostavljam da nece biti problena ni sa AVR.

Postoji jedan dobar simulator od naseg tvorca Vladimir Soso ali kosta ne puno 39e.

http://www.oshonsoft.com/avr.html
Kreni da koristis atmel studio i tu imas sve sto ti treba. Svi ostali kompajleri su nista u odnosu na njega.