DIY Electronic projects

Full Version: APEX Linear Preamp
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pa rakoh da nacrtam pločicu...
[attachment=26726]
[attachment=26727][attachment=26728][attachment=26729]
[attachment=26730]

Ostaje da ga sklopim i probam a onda da i npejcic nacrta SMD varijantu sa i bez napajanja... Smile

Ovo je jednostavna Miletova verija sa linearnim potenciometrom.
U ovom fajlu se nalazi nešto naprednija verzija koja radi na istom principu, ali je je svaki stepen zasebno baferovan i potrebno je duplo više operacionih pojačivača. Smile
[attachment=26731]
Nadam se da će i to da dođe na red.

Znam da ovaj vid izvođenja mase nije baš najidealniji, ali kod predhodnog ovakvog predpojačala nisam imao nikakvih problema pa rekoh da ponovim...
Confused
Pitanje oko mase. Gledam slike pločice , masa (gnd) predpostavljam ide direktno sa napajanja na izlaz (zvučnik), jer ovde ima samo + i - , bez gnd.
?
Mislio sam kako sprovesti (uraditi) gnd, vidim da nema nigde na slikama pločice.  Smile
Deksi, mora da si se zbunio.
Ovo je grund plane pločica, odnosno cela površina pločice je masa, sem vodova koji su isečeni.

[attachment=26735]

Kao što vidiš svi ove označene tačke su povezane tom masom.

Mana ovakvog korišćenja mase je što je veoma teško iskontrolisati kretanje struje kroz nju pa su moguće neželjene nuzpojave u vidu ground loopa, razlike potencijala i svim tačkama mase i sl.
Prednost ovakvog izvođenja mase je što je potrebno mnogo manje vodova, manje prostora i što su vodovi na neki način zaštićeni od uticaja jedan na drugi ukoliko se masa nalazi između njih.
aaaaa, koj sam ja bip bip ...
Graund plane, uopšte nisam obratio pažnju, izvinjavam se .
Stoji tako vec neko vreme.
Da mu konacno snimis amplitudno frekventnu karakteristiku i THD na 1kHz.
Kod mene stoji slicno vreme, a ne bi trebalo.
55
(06-10-2020, 05:43 PM)dlalkovic Wrote: [ -> ]Da mu konacno  snimis amplitudno frekventnu karakteristiku i THD na 1kHz.
Kod mene stoji slicno vreme, a ne bi trebalo.
55
'ocu, obecavam
(06-10-2020, 04:51 PM)Gosha Wrote: [ -> ]Stoji tako vec neko vreme.
Nije to isti preamp.
Ovaj je sa linearnim potenciometrom.

Radi kod mene već neko vreme.
Odličan je.

A i ta pločica sa tvoje slike je fenomenalna.
Postoji i verzija sa napajanjem.