DIY Electronic projects

Full Version: Toroid za induktivne regulatore
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
<p>Čovek mi ga ostavio da mu uradim punjač za akumulator. 12V; 20.8A</p>
<p>Pretpostavih da se može domotati tih par nedostajućih volti ali videh da na njemu piše "SAMO ZA INDUKTIVNE REGULATORE".</p>
<p>Isplati li se gubiti vreme oko njega ili da ga vraćam.</p>
<p>Namotan je "šestfilarno" žicom promera 1.2mm.</p>
<p>[attachment=7809:Image417-K60.jpg] [attachment=7810:Image418-K60.jpg] [attachment=7811:Image419-K60.jpg]</p>
<p>Meni se cini da je taj trafo namenjen za halogenu rasvetu na 12V .</p>
<p>Mozda natpis se "Samo za induktivne regulatore" odnosi na tip dimera kojim se vrsi regulacija svetla.</p>
<p>Ako ti nije problem da domotas neki namotaj ne vidim zasto se ne bi mogao koristiti za punjenje akumulatora.</p>
<p>Jedino sto je malo predimenzionisan za punjenje obicnih automobilskih accu.</p>