Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
RFI / EMI/ RSO filter
Te vrednosti se uklapaju u opseg do koga sam i sam došao.
Dobro je što nisu kritične, tj. ne moraju da budu tačne do posldenjeg oma.
Reply
Da. To su prilično kompromisne vrednosti koje pristojno pokrivaju od do...
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)